ETH/EUR
Bán 1205.69
Chênh lệch Chênh lệch1.02
Mua 1206.71
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/EUR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 1222.55 -6.22 -0.51% 1228.77 1236.94 1216.03
Dec 2, 2022 1228.77 16.47 1.36% 1212.30 1231.10 1203.68
Dec 1, 2022 1212.30 -29.54 -2.38% 1241.84 1242.85 1202.66
Nov 30, 2022 1241.84 64.37 5.47% 1177.47 1257.15 1172.61
Nov 29, 2022 1177.48 49.34 4.37% 1128.14 1186.71 1118.88
Nov 28, 2022 1128.14 -22.46 -1.95% 1150.60 1154.43 1107.18
Nov 27, 2022 1150.60 -7.57 -0.65% 1158.17 1175.06 1145.65
Nov 26, 2022 1158.17 6.34 0.55% 1151.83 1185.90 1148.85
Nov 25, 2022 1151.79 -3.44 -0.30% 1155.23 1157.58 1120.11
Nov 24, 2022 1155.17 19.69 1.73% 1135.48 1164.96 1132.36
Nov 23, 2022 1135.48 32.12 2.91% 1103.36 1143.69 1092.92
Nov 22, 2022 1103.31 24.42 2.26% 1078.89 1111.89 1046.55
Nov 21, 2022 1078.88 -25.07 -2.27% 1103.95 1115.88 1051.98
Nov 20, 2022 1103.97 -73.99 -6.28% 1177.96 1185.77 1093.83
Nov 19, 2022 1177.96 4.54 0.39% 1173.42 1192.10 1158.03
Nov 18, 2022 1173.42 15.77 1.36% 1157.65 1187.23 1156.02
Nov 17, 2022 1157.65 -11.76 -1.01% 1169.41 1180.90 1137.19
Nov 16, 2022 1168.52 -39.54 -3.27% 1208.06 1220.63 1139.04
Nov 15, 2022 1208.09 5.95 0.49% 1202.14 1234.60 1193.54
Nov 14, 2022 1201.95 21.04 1.78% 1180.91 1250.06 1132.42