ETH/GBP
Bán 1532.76
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 1532.98
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 1503.81 17.39 1.17% 1486.42 1505.18 1475.66
Jun 1, 2023 1486.44 -19.16 -1.27% 1505.60 1517.15 1480.08
May 31, 2023 1505.59 -25.97 -1.70% 1531.56 1537.79 1496.50
May 30, 2023 1531.55 -1.42 -0.09% 1532.97 1544.94 1523.56
May 29, 2023 1532.96 -13.38 -0.87% 1546.34 1561.39 1517.49
May 28, 2023 1546.35 44.03 2.93% 1502.32 1551.38 1501.77
May 26, 2023 1485.50 19.49 1.33% 1466.01 1490.39 1458.02
May 25, 2023 1466.00 11.16 0.77% 1454.84 1474.34 1425.99
May 24, 2023 1454.84 -38.57 -2.58% 1493.41 1493.43 1435.83
May 23, 2023 1493.40 31.76 2.17% 1461.64 1503.66 1459.32
May 22, 2023 1461.69 13.05 0.90% 1448.64 1468.17 1437.63
May 21, 2023 1448.59 -0.40 -0.03% 1448.99 1451.60 1444.42
May 19, 2023 1455.30 4.55 0.31% 1450.75 1464.77 1445.45
May 18, 2023 1450.74 -9.00 -0.62% 1459.74 1470.67 1428.74
May 17, 2023 1459.73 -1.43 -0.10% 1461.16 1470.18 1430.77
May 16, 2023 1461.14 10.88 0.75% 1450.26 1467.42 1434.98
May 15, 2023 1450.21 4.87 0.34% 1445.34 1473.10 1435.18
May 14, 2023 1445.42 5.31 0.37% 1440.11 1447.62 1440.11
May 12, 2023 1435.82 0.65 0.05% 1435.17 1439.74 1389.43
May 11, 2023 1435.16 -23.92 -1.64% 1459.08 1459.86 1416.83