ETH/GBP
Bán 974.43
Chênh lệch Chênh lệch0.59
Mua 975.02
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 28, 2022 973.91 -15.38 -1.55% 989.29 992.77 962.48
Nov 27, 2022 989.24 -17.11 -1.70% 1006.35 1008.00 987.06
Nov 25, 2022 991.33 -1.49 -0.15% 992.82 995.05 965.81
Nov 24, 2022 992.83 13.12 1.34% 979.71 1005.31 977.00
Nov 23, 2022 979.73 23.15 2.42% 956.58 986.80 948.13
Nov 22, 2022 956.58 21.95 2.35% 934.63 959.03 907.56
Nov 21, 2022 934.63 -24.88 -2.59% 959.51 967.17 912.98
Nov 20, 2022 959.52 -0.79 -0.08% 960.31 968.70 951.57
Nov 18, 2022 1016.61 5.04 0.50% 1011.57 1033.17 1009.22
Nov 17, 2022 1011.53 -8.36 -0.82% 1019.89 1029.74 995.02
Nov 16, 2022 1019.89 -33.68 -3.20% 1053.57 1066.64 998.45
Nov 15, 2022 1053.58 -2.08 -0.20% 1055.66 1078.40 1042.44
Nov 14, 2022 1055.71 21.99 2.13% 1033.72 1092.39 993.12
Nov 13, 2022 1033.72 5.89 0.57% 1027.83 1042.09 1026.68
Nov 11, 2022 1068.33 -38.86 -3.51% 1107.19 1117.98 1021.10
Nov 10, 2022 1107.19 139.94 14.47% 967.25 1155.00 954.55
Nov 9, 2022 967.25 -187.11 -16.21% 1154.36 1158.12 944.03
Nov 8, 2022 1154.36 -207.41 -15.23% 1361.77 1367.57 1061.20
Nov 7, 2022 1361.76 -22.39 -1.62% 1384.15 1407.46 1343.43
Nov 6, 2022 1384.17 -31.97 -2.26% 1416.14 1419.63 1381.78