ETH/GBP
Bán 1026.89
Chênh lệch Chênh lệch1.62
Mua 1028.51
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 1046.58 -0.09 -0.01% 1046.67 1049.53 1041.33
Dec 8, 2022 1046.62 38.35 3.80% 1008.27 1053.46 1003.49
Dec 7, 2022 1008.28 -39.20 -3.74% 1047.48 1051.64 1002.87
Dec 6, 2022 1047.51 15.00 1.45% 1032.51 1049.87 1020.52
Dec 5, 2022 1032.52 -8.63 -0.83% 1041.15 1063.20 1025.54
Dec 4, 2022 1041.17 2.89 0.28% 1038.28 1045.54 1036.11
Dec 2, 2022 1051.56 10.68 1.03% 1040.88 1055.30 1034.02
Dec 1, 2022 1040.89 -30.91 -2.88% 1071.80 1072.57 1030.41
Nov 30, 2022 1071.80 54.15 5.32% 1017.65 1081.10 1014.18
Nov 29, 2022 1017.66 41.63 4.27% 976.03 1025.04 967.69
Nov 28, 2022 976.03 -13.26 -1.34% 989.29 992.77 956.54
Nov 27, 2022 989.24 -17.11 -1.70% 1006.35 1008.00 987.06
Nov 25, 2022 991.33 -1.49 -0.15% 992.82 995.05 965.81
Nov 24, 2022 992.83 13.12 1.34% 979.71 1005.31 977.00
Nov 23, 2022 979.73 23.15 2.42% 956.58 986.80 948.13
Nov 22, 2022 956.58 21.95 2.35% 934.63 959.03 907.56
Nov 21, 2022 934.63 -24.88 -2.59% 959.51 967.17 912.98
Nov 20, 2022 959.52 -0.79 -0.08% 960.31 968.70 951.57
Nov 18, 2022 1016.61 5.04 0.50% 1011.57 1033.17 1009.22
Nov 17, 2022 1011.53 -8.36 -0.82% 1019.89 1029.74 995.02