ETH/HUF
Bán 642603.22
Chênh lệch Chênh lệch700.87
Mua 643304.09
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 643051.38 -5877.33 -0.91% 648928.71 654254.58 638229.25
May 31, 2023 649148.90 -6245.37 -0.95% 655394.27 658728.72 643090.24
May 30, 2023 655521.64 -786.63 -0.12% 656308.27 661806.23 652584.56
May 29, 2023 656239.17 -3845.09 -0.58% 660084.26 667202.24 650169.51
May 28, 2023 659974.49 18855.27 2.94% 641119.22 662074.50 640882.38
May 26, 2023 634683.07 7269.26 1.16% 627413.81 636089.10 624379.56
May 25, 2023 627405.68 4630.15 0.74% 622775.53 631095.19 610767.74
May 24, 2023 622775.53 -23222.48 -3.59% 645998.01 646077.71 614287.59
May 23, 2023 646058.26 17765.70 2.83% 628292.56 650122.53 627303.23
May 22, 2023 628272.56 2533.63 0.40% 625738.93 632377.92 620707.37
May 21, 2023 625714.16 -247.17 -0.04% 625961.33 626898.94 623871.00
May 19, 2023 629185.79 2815.02 0.45% 626370.77 635173.19 624962.17
May 18, 2023 626341.97 4879.48 0.79% 621462.49 637015.85 617839.77
May 17, 2023 621593.68 3035.43 0.49% 618558.25 625143.09 608635.36
May 16, 2023 618560.99 2152.47 0.35% 616408.52 620994.45 609559.08
May 15, 2023 616445.42 2775.91 0.45% 613669.51 626339.09 609353.37
May 14, 2023 613693.38 2121.08 0.35% 611572.30 614156.65 611350.46
May 12, 2023 610149.55 -634.83 -0.10% 610784.38 612786.14 591695.93
May 11, 2023 610801.81 -8869.37 -1.43% 619671.18 623076.36 603115.33
May 10, 2023 619671.18 -5650.16 -0.90% 625321.34 634299.09 603585.00