ETH/HUF
Bán 504918.35
Chênh lệch Chênh lệch888.83
Mua 505807.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 498775.29 2458.86 0.50% 496316.43 502093.87 495502.59
Dec 4, 2022 496322.24 955.43 0.19% 495366.81 498171.16 493968.06
Dec 2, 2022 500890.37 1873.01 0.38% 499017.36 504182.05 495540.11
Dec 1, 2022 499017.36 -7678.44 -1.52% 506695.80 510001.48 495239.82
Nov 30, 2022 506695.70 29365.09 6.15% 477330.61 511975.70 475439.41
Nov 29, 2022 477344.52 19090.68 4.17% 458253.84 481626.26 454722.53
Nov 28, 2022 458250.34 -11718.17 -2.49% 469968.51 471554.50 449660.77
Nov 27, 2022 469968.51 -7930.71 -1.66% 477899.22 478961.80 468949.41
Nov 25, 2022 470697.84 -5900.42 -1.24% 476598.26 476818.72 463450.71
Nov 24, 2022 476605.20 10993.04 2.36% 465612.16 478780.62 464496.99
Nov 23, 2022 465611.96 17960.93 4.01% 447651.03 467528.63 443547.41
Nov 22, 2022 447667.76 7282.21 1.65% 440385.55 452332.95 428043.56
Nov 21, 2022 440385.55 -8555.38 -1.91% 448940.93 456036.18 430870.04
Nov 20, 2022 448945.36 154.14 0.03% 448791.22 452818.01 445501.20
Nov 18, 2022 474857.78 -447.53 -0.09% 475305.31 486921.51 471204.80
Nov 17, 2022 475289.10 -2300.29 -0.48% 477589.39 483452.96 465035.01
Nov 16, 2022 477589.39 -19697.36 -3.96% 497286.75 501356.82 468378.95
Nov 15, 2022 497402.52 5886.91 1.20% 491515.61 500624.28 487814.23
Nov 14, 2022 491540.38 14643.23 3.07% 476897.15 509673.72 459706.90
Nov 13, 2022 477124.59 2927.65 0.62% 474196.94 480474.88 472768.62