ETH/ILS
Bán 5674.93
Chênh lệch Chênh lệch5.00
Mua 5679.93
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/ILS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 1, 2022 5674.93 -15.02 -0.26% 5689.95 5775.11 5669.49
Jul 31, 2022 5689.87 -135.24 -2.32% 5825.11 5828.60 5651.53
Jul 29, 2022 5897.43 41.59 0.71% 5855.84 5941.45 5645.98
Jul 28, 2022 5855.89 287.47 5.16% 5568.42 6065.82 5466.31
Jul 27, 2022 5568.46 576.28 11.54% 4992.18 5590.60 4889.84
Jul 26, 2022 4991.85 66.82 1.36% 4925.03 5003.79 4674.66
Jul 25, 2022 4891.04 -589.05 -10.75% 5480.09 5519.05 4891.04
Jul 24, 2022 5480.12 -64.97 -1.17% 5545.09 5707.24 5448.03
Jul 22, 2022 5261.14 -142.97 -2.65% 5404.11 5667.01 5212.05
Jul 21, 2022 5404.19 178.34 3.41% 5225.85 5510.82 5030.70
Jul 20, 2022 5225.82 -65.93 -1.25% 5291.75 5575.06 5112.84
Jul 19, 2022 5290.59 -143.74 -2.65% 5434.33 5580.33 5145.09
Jul 18, 2022 5434.33 815.76 17.66% 4618.57 5478.13 4610.60
Jul 17, 2022 4618.57 -39.52 -0.85% 4658.09 4749.42 4609.09
Jul 15, 2022 4349.98 193.40 4.65% 4156.58 4446.88 4117.80
Jul 14, 2022 4156.58 304.72 7.91% 3851.86 4214.81 3724.43
Jul 13, 2022 3851.86 248.08 6.88% 3603.78 3856.79 3501.82
Jul 12, 2022 3603.26 -206.98 -5.43% 3810.24 3822.09 3591.53
Jul 11, 2022 3810.24 -220.70 -5.48% 4030.94 4034.40 3795.93
Jul 10, 2022 4028.97 -54.75 -1.34% 4083.72 4087.38 4000.00