ETH/JPY
Bán 171839.14
Chênh lệch Chênh lệch61.29
Mua 171900.43
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 173482.39 1304.90 0.76% 172177.49 174266.75 171847.34
Dec 4, 2022 172177.49 545.38 0.32% 171632.11 172756.14 171096.56
Dec 2, 2022 173383.44 928.33 0.54% 172455.11 174089.86 170683.69
Dec 1, 2022 172454.47 -5327.29 -3.00% 177781.76 178081.84 171451.00
Nov 30, 2022 177781.73 9098.91 5.39% 168682.82 180027.27 168190.25
Nov 29, 2022 168687.82 6754.00 4.17% 161933.82 169909.36 160599.11
Nov 28, 2022 161934.40 -4269.29 -2.57% 166203.69 166711.23 159633.58
Nov 27, 2022 166203.69 -3178.45 -1.88% 169382.14 169455.80 165860.88
Nov 25, 2022 166693.76 5.51 0.00% 166688.25 167423.01 162081.56
Nov 24, 2022 166688.25 1915.95 1.16% 164772.30 168598.86 164047.59
Nov 23, 2022 164774.06 4187.39 2.61% 160586.67 166414.76 159247.02
Nov 22, 2022 160606.87 3538.32 2.25% 157068.55 161105.92 152079.16
Nov 21, 2022 157068.55 -2901.22 -1.81% 159969.77 161909.69 153351.18
Nov 20, 2022 159971.35 -434.49 -0.27% 160405.84 161682.52 158913.71
Nov 18, 2022 169580.85 1128.09 0.67% 168452.76 171940.26 168121.12
Nov 17, 2022 168452.17 -855.16 -0.51% 169307.33 170898.20 165076.14
Nov 16, 2022 169307.33 -4626.75 -2.66% 173934.08 177164.29 165348.38
Nov 15, 2022 173933.46 123.48 0.07% 173809.98 178321.73 171679.89
Nov 14, 2022 173818.73 3554.86 2.09% 170263.87 180555.67 162808.42
Nov 13, 2022 170262.04 1115.28 0.66% 169146.76 171557.83 168990.66