ETH/MXN
Bán 24896.70
Chênh lệch Chênh lệch50.08
Mua 24946.78
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 25205.89 79.22 0.32% 25126.67 25264.45 25004.33
Dec 8, 2022 25126.67 901.08 3.72% 24225.59 25343.75 24101.63
Dec 7, 2022 24226.62 -893.55 -3.56% 25120.17 25209.00 24055.04
Dec 6, 2022 25120.81 278.89 1.12% 24841.92 25172.72 24498.16
Dec 5, 2022 24841.86 27.02 0.11% 24814.84 25397.91 24601.69
Dec 4, 2022 24815.13 141.28 0.57% 24673.85 24896.11 24641.15
Dec 2, 2022 25022.42 598.68 2.45% 24423.74 25112.83 24227.23
Dec 1, 2022 24423.74 -509.18 -2.04% 24932.92 24952.56 24212.69
Nov 30, 2022 24932.91 1556.04 6.66% 23376.87 25148.02 23314.81
Nov 29, 2022 23380.84 840.59 3.73% 22540.25 23547.12 22365.46
Nov 28, 2022 22540.02 -530.07 -2.30% 23070.09 23162.08 22206.96
Nov 27, 2022 23070.09 -399.46 -1.70% 23469.55 23500.13 23025.23
Nov 25, 2022 23057.78 -250.23 -1.07% 23308.01 23319.68 22682.31
Nov 24, 2022 23308.35 411.89 1.80% 22896.46 23516.29 22823.89
Nov 23, 2022 22896.45 777.06 3.51% 22119.39 22994.52 21894.79
Nov 22, 2022 22120.22 516.13 2.39% 21604.09 22256.27 21017.91
Nov 21, 2022 21604.09 -567.80 -2.56% 22171.89 22232.13 21099.82
Nov 20, 2022 22172.11 -42.78 -0.19% 22214.89 22382.39 22010.25
Nov 18, 2022 23473.17 188.48 0.81% 23284.69 23848.30 23267.72
Nov 17, 2022 23284.69 -208.75 -0.89% 23493.44 23702.43 22896.75