ETH/NOK
Bán 20791.05
Chênh lệch Chênh lệch8.32
Mua 20799.37
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 20504.42 -224.93 -1.09% 20729.35 20886.02 20350.08
May 31, 2023 20730.38 -523.98 -2.47% 21254.36 21394.79 20618.17
May 30, 2023 21254.35 214.93 1.02% 21039.42 21516.02 20903.88
May 29, 2023 21039.51 -105.13 -0.50% 21144.64 21362.79 20845.46
May 28, 2023 21142.95 631.20 3.08% 20511.75 21214.39 20479.96
May 26, 2023 20333.66 370.39 1.86% 19963.27 20380.25 19872.61
May 25, 2023 19963.23 246.82 1.25% 19716.41 20067.62 19320.79
May 24, 2023 19716.41 -599.61 -2.95% 20316.02 20316.40 19494.89
May 23, 2023 20315.88 499.02 2.52% 19816.86 20408.48 19788.83
May 22, 2023 19816.69 211.44 1.08% 19605.25 19893.21 19499.31
May 21, 2023 19605.24 87.25 0.45% 19517.99 19669.38 19455.33
May 19, 2023 19698.43 45.08 0.23% 19653.35 19834.89 19540.87
May 18, 2023 19653.20 26.41 0.13% 19626.79 19876.49 19381.34
May 17, 2023 19627.01 73.43 0.38% 19553.58 19757.36 19275.57
May 16, 2023 19553.51 308.17 1.60% 19245.34 19647.81 19038.76
May 15, 2023 19244.56 36.28 0.19% 19208.28 19644.59 19089.85
May 14, 2023 19210.26 121.60 0.64% 19088.66 19226.34 19065.91
May 12, 2023 19103.49 -62.95 -0.33% 19166.44 19213.31 18559.68
May 11, 2023 19165.55 -176.81 -0.91% 19342.36 19388.03 18909.23
May 10, 2023 19342.25 -174.38 -0.89% 19516.63 19751.87 18829.15