ETH/NOK
Bán 12451.15
Chênh lệch Chênh lệch9.66
Mua 12460.81
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 12380.18 -11.86 -0.10% 12392.04 12509.37 12322.08
Dec 1, 2022 12392.05 -321.29 -2.53% 12713.34 12720.69 12323.20
Nov 30, 2022 12713.37 549.30 4.52% 12164.07 12826.33 12126.46
Nov 29, 2022 12164.29 472.06 4.04% 11692.23 12269.17 11601.68
Nov 28, 2022 11692.25 -94.82 -0.80% 11787.07 11871.88 11477.02
Nov 27, 2022 11787.07 -233.76 -1.94% 12020.83 12041.95 11763.20
Nov 25, 2022 11846.05 -58.80 -0.49% 11904.85 11909.16 11584.53
Nov 24, 2022 11905.02 157.83 1.34% 11747.19 12035.05 11714.46
Nov 23, 2022 11747.76 261.67 2.28% 11486.09 11835.92 11398.37
Nov 22, 2022 11486.52 154.28 1.36% 11332.24 11585.55 10957.66
Nov 21, 2022 11332.24 -241.40 -2.09% 11573.64 11691.78 11069.19
Nov 20, 2022 11573.76 -23.49 -0.20% 11597.25 11679.34 11484.96
Nov 18, 2022 12316.90 179.43 1.48% 12137.47 12416.11 12129.40
Nov 17, 2022 12137.47 -9.69 -0.08% 12147.16 12334.01 11899.31
Nov 16, 2022 12147.16 -343.67 -2.75% 12490.83 12654.59 11853.92
Nov 15, 2022 12490.77 35.35 0.28% 12455.42 12719.44 12310.79
Nov 14, 2022 12455.17 371.85 3.08% 12083.32 12858.64 11624.27
Nov 13, 2022 12085.58 41.03 0.34% 12044.55 12177.22 12013.98
Nov 11, 2022 12547.92 -524.21 -4.01% 13072.13 13186.65 11932.33
Nov 10, 2022 13071.96 1675.08 14.70% 11396.88 13637.16 11248.74