ETH/NZD
Bán 3036.65
Chênh lệch Chênh lệch1.86
Mua 3038.51
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 3041.14 8.15 0.27% 3032.99 3043.64 3022.83
Jun 7, 2023 3032.99 -67.09 -2.16% 3100.08 3112.91 3014.73
Jun 6, 2023 3100.09 116.62 3.91% 2983.47 3121.44 2960.90
Jun 5, 2023 2983.35 -137.15 -4.40% 3120.50 3124.30 2923.24
Jun 4, 2023 3120.46 -22.67 -0.72% 3143.13 3156.92 3113.81
Jun 2, 2023 3143.37 73.13 2.38% 3070.24 3152.63 3049.65
Jun 1, 2023 3070.24 -40.62 -1.31% 3110.86 3136.60 3054.45
May 31, 2023 3110.83 -33.47 -1.06% 3144.30 3170.85 3086.89
May 30, 2023 3144.27 12.48 0.40% 3131.79 3167.41 3109.41
May 29, 2023 3131.79 -20.78 -0.66% 3152.57 3182.53 3097.57
May 28, 2023 3152.52 89.09 2.91% 3063.43 3164.85 3063.30
May 26, 2023 3033.30 50.38 1.69% 2982.92 3044.46 2961.39
May 25, 2023 2982.73 34.59 1.17% 2948.14 2999.22 2893.38
May 24, 2023 2948.19 -18.91 -0.64% 2967.10 2993.31 2905.79
May 23, 2023 2967.16 75.80 2.62% 2891.36 2975.43 2883.38
May 22, 2023 2891.34 18.25 0.64% 2873.09 2907.70 2855.29
May 21, 2023 2873.05 -3.24 -0.11% 2876.29 2881.42 2866.85
May 19, 2023 2887.36 -0.24 -0.01% 2887.60 2900.13 2865.20
May 18, 2023 2887.63 -30.07 -1.03% 2917.70 2934.51 2853.05
May 17, 2023 2917.70 -7.32 -0.25% 2925.02 2941.77 2854.76