ETH/NZD
Bán 1989.52
Chênh lệch Chênh lệch0.92
Mua 1990.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 2004.67 5.47 0.27% 1999.20 2019.53 1994.55
Dec 4, 2022 1999.22 2.82 0.14% 1996.40 2007.75 1992.12
Dec 2, 2022 2014.68 11.31 0.56% 2003.37 2023.44 1987.27
Dec 1, 2022 2003.37 -46.46 -2.27% 2049.83 2052.14 1982.51
Nov 30, 2022 2049.82 88.09 4.49% 1961.73 2071.04 1955.37
Nov 29, 2022 1961.95 68.04 3.59% 1893.91 1977.62 1877.89
Nov 28, 2022 1893.88 -24.37 -1.27% 1918.25 1925.54 1854.06
Nov 27, 2022 1918.25 -34.20 -1.75% 1952.45 1955.24 1913.36
Nov 25, 2022 1916.11 -5.24 -0.27% 1921.35 1925.35 1866.55
Nov 24, 2022 1921.38 29.48 1.56% 1891.90 1941.86 1886.79
Nov 23, 2022 1891.90 43.75 2.37% 1848.15 1907.66 1825.24
Nov 22, 2022 1848.23 35.53 1.96% 1812.70 1854.31 1751.11
Nov 21, 2022 1812.70 -37.02 -2.00% 1849.72 1868.36 1769.27
Nov 20, 2022 1849.74 -6.67 -0.36% 1856.41 1866.89 1836.59
Nov 18, 2022 1964.14 6.36 0.32% 1957.78 1995.37 1949.34
Nov 17, 2022 1957.76 -18.18 -0.92% 1975.94 1996.52 1929.31
Nov 16, 2022 1975.95 -54.24 -2.67% 2030.19 2058.17 1923.07
Nov 15, 2022 2030.19 -6.95 -0.34% 2037.14 2082.68 2006.15
Nov 14, 2022 2037.24 38.80 1.94% 1998.44 2113.50 1919.70
Nov 13, 2022 1998.41 6.74 0.34% 1991.67 2019.62 1989.65