ETH/PHP
Bán 67087.56
Chênh lệch Chênh lệch87.10
Mua 67174.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/PHP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 22, 2022 67087.56 267.40 0.40% 66820.16 68130.02 65241.83
Dec 21, 2022 66758.64 -473.16 -0.70% 67231.80 67280.56 66402.81
Dec 20, 2022 67259.83 2605.40 4.03% 64654.43 67826.04 64432.01
Dec 19, 2022 64638.48 -867.39 -1.32% 65505.87 65790.92 64443.33
Dec 18, 2022 65738.64 -48.16 -0.07% 65786.80 66256.41 65606.58
Dec 17, 2022 65480.51 673.23 1.04% 64807.28 65553.62 64579.98
Dec 16, 2022 64679.39 -6010.18 -8.50% 70689.57 71105.33 64224.42
Dec 15, 2022 70631.58 -2196.47 -3.02% 72828.05 72956.27 70359.19
Dec 14, 2022 72852.84 -806.32 -1.09% 73659.16 75147.64 72512.73
Dec 13, 2022 73598.24 -991.81 -1.33% 74590.05 74985.11 72871.17
Dec 10, 2022 69991.50 86.05 0.12% 69905.45 70176.03 69811.17
Dec 9, 2022 69860.80 -924.97 -1.31% 70785.77 71640.38 69591.64
Dec 8, 2022 70821.29 2510.00 3.67% 68311.29 71394.30 67746.41
Dec 7, 2022 68385.58 -2646.03 -3.73% 71031.61 71257.00 67691.68
Dec 6, 2022 71072.36 633.90 0.90% 70438.46 71165.84 69428.94
Dec 5, 2022 70405.18 -2188.89 -3.02% 72594.07 72985.59 69814.25
Dec 4, 2022 71461.15 267.90 0.38% 71193.25 71619.87 70964.40
Dec 3, 2022 71732.38 -412.30 -0.57% 72144.68 72596.05 71503.09
Dec 2, 2022 72113.43 362.35 0.51% 71751.08 72196.94 70773.81
Dec 1, 2022 71705.88 -1370.73 -1.88% 73076.61 73160.79 71041.69