ETH/PHP
Bán 69761.55
Chênh lệch Chênh lệch70.15
Mua 69831.70
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/PHP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 70478.59 40.13 0.06% 70438.46 71162.99 70437.34
Dec 5, 2022 70405.18 -2188.89 -3.02% 72594.07 72985.59 69814.25
Dec 4, 2022 71461.15 267.90 0.38% 71193.25 71619.87 70964.40
Dec 3, 2022 71732.38 -412.30 -0.57% 72144.68 72596.05 71503.09
Dec 2, 2022 72113.43 362.35 0.51% 71751.08 72196.94 70773.81
Dec 1, 2022 71705.88 -1370.73 -1.88% 73076.61 73160.79 71041.69
Nov 30, 2022 73078.81 4326.57 6.29% 68752.24 73688.07 68578.49
Nov 29, 2022 68786.22 2971.65 4.52% 65814.57 69246.64 65813.31
Nov 28, 2022 66209.00 -311.34 -0.47% 66520.34 66732.31 65176.14
Nov 27, 2022 67568.74 -1236.97 -1.80% 68805.71 68997.28 67498.28
Nov 26, 2022 69154.21 1208.10 1.78% 67946.11 69488.83 67829.10
Nov 25, 2022 67925.56 -115.41 -0.17% 68040.97 68253.92 66411.32
Nov 24, 2022 68050.87 969.12 1.44% 67081.75 68943.34 66877.86
Nov 23, 2022 67048.78 1814.03 2.78% 65234.75 67263.09 64411.30
Nov 22, 2022 64995.21 1598.16 2.52% 63397.05 65334.88 61745.35
Nov 21, 2022 63428.41 -1127.20 -1.75% 64555.61 65573.08 62023.51
Nov 20, 2022 65363.86 -1935.36 -2.88% 67299.22 67299.23 64940.47
Nov 19, 2022 69028.67 -361.30 -0.52% 69389.97 69389.97 68746.64
Nov 18, 2022 69389.12 487.63 0.71% 68901.49 70502.73 68659.80
Nov 17, 2022 68864.57 -862.79 -1.24% 69727.36 70373.58 67807.43