ETH/PKR
Bán 271009.61
Chênh lệch Chênh lệch8036.84
Mua 279046.45
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/PKR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 22, 2022 271009.61 492.28 0.18% 270517.33 275217.04 263889.15
Dec 21, 2022 270268.09 -824.35 -0.30% 271092.44 271632.40 268039.96
Dec 20, 2022 271205.53 12119.54 4.68% 259085.99 273562.76 258194.15
Dec 19, 2022 259022.02 -3749.60 -1.43% 262771.62 264126.64 258239.87
Dec 18, 2022 262860.58 -178.51 -0.07% 263039.09 264932.02 262333.24
Dec 17, 2022 261829.56 2692.16 1.04% 259137.40 262121.54 258228.32
Dec 16, 2022 258626.51 -22780.42 -8.10% 281406.93 284227.17 256806.24
Dec 15, 2022 281226.03 -9371.31 -3.22% 290597.34 291108.78 280141.88
Dec 14, 2022 290696.24 -2690.69 -0.92% 293386.93 299852.57 289338.63
Dec 13, 2022 293144.16 -3947.11 -1.33% 297091.27 298666.75 290248.51
Dec 10, 2022 280730.62 345.35 0.12% 280385.27 281470.66 280006.32
Dec 9, 2022 280205.69 -4070.48 -1.43% 284276.17 287137.83 279126.08
Dec 8, 2022 284417.93 11404.51 4.18% 273013.42 286357.47 271175.55
Dec 7, 2022 273310.31 -8573.66 -3.04% 281883.97 282778.26 270457.85
Dec 6, 2022 282045.72 3177.68 1.14% 278868.04 282416.45 275523.57
Dec 5, 2022 278736.16 -9036.86 -3.14% 287773.02 288692.75 276395.02
Dec 4, 2022 283485.31 910.69 0.32% 282574.62 284115.11 281666.24
Dec 3, 2022 284816.83 -1636.66 -0.57% 286453.49 288244.97 283906.06
Dec 2, 2022 286329.18 3362.00 1.19% 282967.18 286366.67 280295.37
Dec 1, 2022 282788.76 -4543.66 -1.58% 287332.42 287529.77 280169.32