ETH/PKR
Bán 278199.92
Chênh lệch Chênh lệch7605.86
Mua 285805.78
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/PKR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 4, 2022 283485.31 910.69 0.32% 282574.62 284115.11 281666.24
Dec 3, 2022 284816.83 -1636.66 -0.57% 286453.49 288244.97 283906.06
Dec 2, 2022 286329.18 3362.00 1.19% 282967.18 286366.67 280295.37
Dec 1, 2022 282788.76 -4543.66 -1.58% 287332.42 287529.77 280169.32
Nov 30, 2022 287299.69 17741.10 6.58% 269558.59 289694.99 268876.38
Nov 29, 2022 269691.76 12031.80 4.67% 257659.96 271496.88 257655.17
Nov 28, 2022 259204.36 -959.54 -0.37% 260163.90 260929.35 254845.38
Nov 27, 2022 264217.12 -4837.80 -1.80% 269054.92 269803.53 263941.67
Nov 26, 2022 270512.68 4725.86 1.78% 265786.82 271820.69 265328.49
Nov 25, 2022 265706.65 -502.69 -0.19% 266209.34 266990.64 259329.39
Nov 24, 2022 266248.77 4418.91 1.69% 261829.86 269074.22 261034.38
Nov 23, 2022 261701.21 10023.36 3.98% 251677.85 262537.63 249283.17
Nov 22, 2022 250754.12 5900.62 2.41% 244853.50 252020.67 238173.87
Nov 21, 2022 244984.32 -3996.84 -1.61% 248981.16 253046.71 239432.41
Nov 20, 2022 252245.25 -7468.84 -2.88% 259714.09 259714.16 250610.15
Nov 19, 2022 266434.49 -1394.73 -0.52% 267829.22 267829.22 265345.07
Nov 18, 2022 267825.71 4489.51 1.70% 263336.20 270194.59 263159.27
Nov 17, 2022 263194.77 -3682.03 -1.38% 266876.80 269068.06 260237.21
Nov 16, 2022 266953.59 -7139.70 -2.60% 274093.29 277295.83 259921.20
Nov 15, 2022 273935.77 2757.76 1.02% 271178.01 281865.97 269874.79