ETH/RON
Bán 8072.70
Chênh lệch Chênh lệch5.50
Mua 8078.20
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/RON lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 1, 2022 8072.70 171.13 2.17% 7901.57 8193.94 7901.57
Jul 31, 2022 7574.73 -724.46 -8.73% 8299.19 8307.98 7556.80
Jul 29, 2022 8350.54 5.01 0.06% 8345.53 8460.00 8032.32
Jul 28, 2022 8345.53 486.29 6.19% 7859.24 8624.35 7718.55
Jul 27, 2022 7859.29 803.96 11.40% 7055.33 7891.42 6905.35
Jul 26, 2022 7055.52 114.63 1.65% 6940.89 7071.91 6609.17
Jul 25, 2022 6940.89 -778.55 -10.09% 7719.44 7773.99 6926.03
Jul 24, 2022 7719.49 -65.96 -0.85% 7785.45 8020.45 7673.21
Jul 22, 2022 7373.34 -230.69 -3.03% 7604.03 7988.51 7328.24
Jul 21, 2022 7604.14 227.20 3.08% 7376.94 7742.47 7081.44
Jul 20, 2022 7376.89 -66.31 -0.89% 7443.20 7818.72 7216.58
Jul 19, 2022 7443.24 -253.38 -3.29% 7696.62 7905.55 7253.01
Jul 18, 2022 7696.62 1154.66 17.65% 6541.96 7759.93 6530.91
Jul 17, 2022 6541.95 -59.32 -0.90% 6601.27 6725.91 6529.25
Jul 15, 2022 6158.48 285.42 4.86% 5873.06 6290.75 5822.52
Jul 14, 2022 5873.11 389.60 7.10% 5483.51 5960.49 5288.35
Jul 13, 2022 5483.51 374.34 7.33% 5109.17 5491.44 4967.56
Jul 12, 2022 5109.19 -275.74 -5.12% 5384.93 5389.52 5089.89
Jul 11, 2022 5384.93 -278.05 -4.91% 5662.98 5684.77 5365.65
Jul 10, 2022 5660.21 -70.41 -1.23% 5730.62 5739.89 5625.33