ETH/RUB
Bán 89854.7
Chênh lệch Chênh lệch290.4
Mua 90145.1
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 89854.7 -738.2 -0.81% 90592.9 95338.7 88601.9
Jul 21, 2022 86905.7 4995.6 6.10% 81910.1 88803.0 81597.9
Jul 20, 2022 84926.2 -763.0 -0.89% 85689.2 88820.2 83395.7
Jul 19, 2022 87213.3 2106.2 2.47% 85107.1 87792.6 83167.2
Jul 18, 2022 82704.5 -120.0 -0.14% 82824.5 86131.7 81801.0
Jul 15, 2022 69991.9 -641.1 -0.91% 70633.0 71166.0 68769.4
Jul 14, 2022 69634.2 5872.0 9.21% 63762.2 69791.8 62333.4
Jul 13, 2022 63665.9 1681.8 2.71% 61984.1 63836.8 58509.8
Jul 12, 2022 63150.7 -221.1 -0.35% 63371.8 63873.2 61056.7
Jul 11, 2022 67859.0 -1883.2 -2.70% 69742.2 70926.4 66596.0
Jul 8, 2022 74365.2 -1954.0 -2.56% 76319.2 76344.3 72858.7
Jul 7, 2022 75825.4 1696.8 2.29% 74128.6 76763.9 72966.3
Jul 6, 2022 72191.1 -322.3 -0.44% 72513.4 73200.4 69730.2
Jul 5, 2022 67271.7 3181.3 4.96% 64090.4 69321.8 63937.8
Jul 4, 2022 62013.3 4115.3 7.11% 57898.0 62645.6 57140.2
Jul 1, 2022 58480.9 2721.7 4.88% 55759.2 59447.5 55641.2
Jun 30, 2022 53115.1 -1591.8 -2.91% 54706.9 56350.4 51470.1
Jun 29, 2022 58815.6 1733.3 3.04% 57082.3 59384.2 56257.5
Jun 28, 2022 60889.0 -3554.6 -5.52% 64443.6 65282.7 60578.3
Jun 27, 2022 63188.9 -2472.8 -3.77% 65661.7 66204.5 62303.6