ETH/SEK
Bán 20193.52
Chênh lệch Chênh lệch7.10
Mua 20200.62
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 20103.02 -209.65 -1.03% 20312.67 20470.20 19954.08
May 31, 2023 20312.64 -339.53 -1.64% 20652.17 20763.08 20172.23
May 30, 2023 20652.17 153.03 0.75% 20499.14 20806.21 20374.94
May 29, 2023 20499.23 -121.32 -0.59% 20620.55 20840.10 20293.72
May 28, 2023 20616.79 619.14 3.10% 19997.65 20684.82 19970.52
May 26, 2023 19830.89 290.47 1.49% 19540.42 19873.17 19392.85
May 25, 2023 19540.45 257.98 1.34% 19282.47 19674.36 18891.73
May 24, 2023 19282.46 -408.80 -2.08% 19691.26 19692.64 18988.10
May 23, 2023 19691.13 491.60 2.56% 19199.53 19767.22 19154.93
May 22, 2023 19199.42 237.87 1.25% 18961.55 19248.21 18833.11
May 21, 2023 18960.17 10.14 0.05% 18950.03 19001.73 18889.37
May 19, 2023 19072.39 53.92 0.28% 19018.47 19222.77 18951.76
May 18, 2023 19018.45 -17.30 -0.09% 19035.75 19259.51 18763.10
May 17, 2023 19035.75 46.90 0.25% 18988.85 19163.59 18647.59
May 16, 2023 18988.54 198.11 1.05% 18790.43 19058.52 18593.56
May 15, 2023 18789.60 98.73 0.53% 18690.87 19097.10 18564.91
May 14, 2023 18691.97 95.87 0.52% 18596.10 18715.34 18565.85
May 12, 2023 18545.76 -0.56 -0.00% 18546.32 18619.48 17947.47
May 11, 2023 18546.11 -276.78 -1.47% 18822.89 18862.93 18314.45
May 10, 2023 18822.55 -5.09 -0.03% 18827.64 19237.73 18345.79