ETH/SEK
Bán 12996.13
Chênh lệch Chênh lệch76.04
Mua 13072.17
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 12996.13 -222.04 -1.68% 13218.17 13365.33 12971.38
Dec 8, 2022 13217.48 439.57 3.44% 12777.91 13317.21 12719.40
Dec 7, 2022 12777.91 -453.86 -3.43% 13231.77 13289.05 12678.29
Dec 6, 2022 13231.70 137.55 1.05% 13094.15 13260.52 12888.40
Dec 5, 2022 13093.35 -111.62 -0.85% 13204.97 13455.87 12997.15
Dec 4, 2022 13205.13 65.77 0.50% 13139.36 13254.52 13128.03
Dec 2, 2022 13325.44 187.54 1.43% 13137.90 13401.70 13053.61
Dec 1, 2022 13137.20 -418.87 -3.09% 13556.07 13564.17 13062.39
Nov 30, 2022 13555.50 678.44 5.27% 12877.06 13681.05 12832.09
Nov 29, 2022 12876.52 565.57 4.59% 12310.95 12970.59 12214.79
Nov 28, 2022 12310.22 -156.16 -1.25% 12466.38 12512.16 12069.30
Nov 27, 2022 12466.38 -228.19 -1.80% 12694.57 12701.96 12438.78
Nov 25, 2022 12488.17 -13.40 -0.11% 12501.57 12524.86 12166.12
Nov 24, 2022 12500.99 158.81 1.29% 12342.18 12665.02 12308.12
Nov 23, 2022 12341.67 248.72 2.06% 12092.95 12458.74 11991.47
Nov 22, 2022 12093.52 261.92 2.21% 11831.60 12175.21 11480.23
Nov 21, 2022 11831.60 -287.59 -2.37% 12119.19 12242.85 11563.08
Nov 20, 2022 12119.31 -23.67 -0.19% 12142.98 12231.40 12032.36
Nov 18, 2022 12844.81 124.62 0.98% 12720.19 13013.46 12713.26
Nov 17, 2022 12720.31 -19.59 -0.15% 12739.90 12928.21 12450.41