ETH/SGD
Bán 2515.50
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 2515.90
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 2507.20 -24.86 -0.98% 2532.06 2552.20 2489.25
May 31, 2023 2532.05 -35.74 -1.39% 2567.79 2580.35 2507.54
May 30, 2023 2567.79 4.82 0.19% 2562.97 2589.23 2548.28
May 29, 2023 2562.97 -19.84 -0.77% 2582.81 2607.65 2538.88
May 28, 2023 2582.83 77.10 3.08% 2505.73 2591.54 2505.05
May 26, 2023 2479.23 32.86 1.34% 2446.37 2487.24 2433.28
May 25, 2023 2446.31 18.39 0.76% 2427.92 2460.26 2381.17
May 24, 2023 2427.90 -69.77 -2.79% 2497.67 2497.67 2396.98
May 23, 2023 2497.65 51.06 2.09% 2446.59 2516.04 2443.52
May 22, 2023 2446.56 19.38 0.80% 2427.18 2458.32 2408.06
May 21, 2023 2427.19 0.56 0.02% 2426.63 2431.69 2418.99
May 19, 2023 2436.36 9.19 0.38% 2427.17 2456.46 2422.25
May 18, 2023 2427.16 -19.17 -0.78% 2446.33 2462.12 2388.22
May 17, 2023 2446.29 1.34 0.05% 2444.95 2462.49 2395.42
May 16, 2023 2444.95 17.77 0.73% 2427.18 2454.44 2400.51
May 15, 2023 2427.09 17.98 0.75% 2409.11 2466.27 2391.47
May 14, 2023 2409.25 7.86 0.33% 2401.39 2412.01 2401.09
May 12, 2023 2391.44 1.26 0.05% 2390.18 2398.60 2317.39
May 11, 2023 2390.12 -50.17 -2.06% 2440.29 2440.40 2360.10
May 10, 2023 2440.29 -11.66 -0.48% 2451.95 2496.53 2375.90