ETH/SGD
Bán 1649.78
Chênh lệch Chênh lệch3.84
Mua 1653.62
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 25, 2022 1649.78 -4.40 -0.27% 1654.18 1656.00 1605.39
Nov 24, 2022 1654.16 25.62 1.57% 1628.54 1669.45 1623.32
Nov 23, 2022 1628.54 61.26 3.91% 1567.28 1635.27 1553.02
Nov 22, 2022 1567.34 40.06 2.62% 1527.28 1570.97 1484.41
Nov 21, 2022 1527.28 -40.91 -2.61% 1568.19 1578.22 1491.24
Nov 20, 2022 1568.20 -1.70 -0.11% 1569.90 1582.89 1554.51
Nov 18, 2022 1661.73 12.22 0.74% 1649.51 1688.11 1648.36
Nov 17, 2022 1649.51 -15.20 -0.91% 1664.71 1679.53 1624.62
Nov 16, 2022 1664.71 -50.76 -2.96% 1715.47 1736.08 1624.57
Nov 15, 2022 1715.43 12.20 0.72% 1703.23 1756.59 1692.79
Nov 14, 2022 1703.23 27.22 1.62% 1676.01 1767.86 1606.15
Nov 13, 2022 1675.98 9.97 0.60% 1666.01 1685.40 1663.82
Nov 11, 2022 1734.08 -57.31 -3.20% 1791.39 1804.67 1651.85
Nov 10, 2022 1791.39 250.10 16.23% 1541.29 1867.36 1520.92
Nov 9, 2022 1541.29 -322.85 -17.32% 1864.14 1869.06 1504.39
Nov 8, 2022 1864.14 -333.33 -15.17% 2197.47 2208.12 1712.10
Nov 7, 2022 2197.38 -11.32 -0.51% 2208.70 2252.20 2166.75
Nov 6, 2022 2208.69 -54.81 -2.42% 2263.50 2265.47 2204.04
Nov 4, 2022 2307.95 131.55 6.04% 2176.40 2349.46 2171.75
Nov 3, 2022 2176.41 23.13 1.07% 2153.28 2211.39 2149.13