ETH/THB
Bán 6249.72
Chênh lệch Chênh lệch5.81
Mua 6255.53
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/THB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 10, 2020 6249.72 -123.98 -1.95% 6373.70 6421.74 6201.12
Mar 9, 2020 6373.29 122.84 1.97% 6250.45 6581.79 5979.47
Mar 8, 2020 6250.06 -434.02 -6.49% 6684.08 6777.28 6148.65
Mar 6, 2020 7570.86 352.33 4.88% 7218.53 7591.47 7179.30
Mar 5, 2020 7217.57 184.97 2.63% 7032.60 7404.63 7032.17
Mar 4, 2020 7031.03 1.64 0.02% 7029.39 7176.66 6912.08
Mar 3, 2020 7030.25 -264.60 -3.63% 7294.85 7334.06 6907.99
Mar 2, 2020 7293.99 446.17 6.52% 6847.82 7360.17 6792.51
Mar 1, 2020 6849.92 55.39 0.82% 6794.53 6971.91 6783.82
Feb 28, 2020 7127.82 -69.45 -0.96% 7197.27 7399.31 6746.01
Feb 27, 2020 7197.58 78.23 1.10% 7119.35 7523.65 6671.94
Feb 26, 2020 7118.71 -698.77 -8.94% 7817.48 7915.41 6862.04
Feb 25, 2020 7817.72 -586.72 -6.98% 8404.44 8424.07 7774.61
Feb 24, 2020 8404.71 -331.89 -3.80% 8736.60 8803.18 8133.85
Feb 23, 2020 8736.60 206.35 2.42% 8530.25 8754.39 8518.11
Feb 21, 2020 8270.81 169.96 2.10% 8100.85 8472.02 7999.49
Feb 20, 2020 8106.20 30.87 0.38% 8075.33 8243.74 7733.28
Feb 19, 2020 8075.85 -753.30 -8.53% 8829.15 8881.47 7863.56
Feb 18, 2020 8825.17 469.89 5.62% 8355.28 8934.31 8089.35
Feb 17, 2020 8354.42 276.66 3.42% 8077.76 8360.08 7553.88