ETH/TRY
Bán 22285.35
Chênh lệch Chênh lệch129.11
Mua 22414.46
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 25, 2022 22285.35 -63.32 -0.28% 22348.67 22428.08 21769.02
Nov 24, 2022 22348.99 383.74 1.75% 21965.25 22634.11 21887.88
Nov 23, 2022 21965.24 841.52 3.98% 21123.72 22096.67 20914.66
Nov 22, 2022 21123.92 631.52 3.08% 20492.40 21190.18 20033.22
Nov 21, 2022 20492.40 -698.38 -3.30% 21190.78 21272.36 20105.62
Nov 20, 2022 21190.57 -49.68 -0.23% 21240.25 21441.98 21010.21
Nov 18, 2022 22436.21 183.49 0.82% 22252.72 22836.72 22236.83
Nov 17, 2022 22252.72 -313.59 -1.39% 22566.31 22775.38 22019.27
Nov 16, 2022 22566.31 -673.24 -2.90% 23239.55 23545.27 22083.22
Nov 15, 2022 23239.55 257.94 1.12% 22981.61 23910.04 22879.98
Nov 14, 2022 22982.15 444.39 1.97% 22537.76 23905.03 21682.29
Nov 13, 2022 22532.76 92.73 0.41% 22440.03 22693.47 22394.22
Nov 11, 2022 23344.16 -530.11 -2.22% 23874.27 24157.30 22220.17
Nov 10, 2022 23874.27 3485.03 17.09% 20389.24 24897.54 20115.84
Nov 9, 2022 20389.23 -4260.44 -17.28% 24649.67 24689.18 19891.72
Nov 8, 2022 24648.56 -4217.44 -14.61% 28866.00 29329.10 22673.76
Nov 7, 2022 28866.00 -260.10 -0.89% 29126.10 29723.48 28449.54
Nov 6, 2022 29126.52 -564.10 -1.90% 29690.62 29819.34 29013.95
Nov 4, 2022 30460.28 2036.22 7.16% 28424.06 31086.88 28372.09
Nov 3, 2022 28423.87 207.21 0.73% 28216.66 28954.82 28162.52