ETH/USDT
Bán 1892.97
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 1893.30
Bán 1892.97
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 1893.30
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 3, 2023 1898.88 -7.60 -0.40% 1906.48 1908.40 1897.44
Jun 2, 2023 1906.48 44.46 2.39% 1862.02 1910.16 1848.28
Jun 1, 2023 1862.01 -11.50 -0.61% 1873.51 1888.08 1841.58
May 31, 2023 1873.52 -27.28 -1.44% 1900.80 1907.37 1849.14
May 30, 2023 1900.80 8.17 0.43% 1892.63 1916.37 1882.87
May 29, 2023 1892.66 -15.92 -0.83% 1908.58 1926.62 1875.46
May 28, 2023 1908.54 78.56 4.29% 1829.98 1915.32 1823.40
May 27, 2023 1829.98 2.32 0.13% 1827.66 1835.68 1817.01
May 26, 2023 1827.66 21.98 1.22% 1805.68 1837.62 1797.31
May 25, 2023 1805.71 5.90 0.33% 1799.81 1816.34 1761.10
May 24, 2023 1799.81 -54.53 -2.94% 1854.34 1854.36 1777.64
May 23, 2023 1854.37 37.16 2.04% 1817.21 1869.33 1815.31
May 22, 2023 1817.21 12.30 0.68% 1804.91 1827.05 1791.93
May 21, 2023 1804.91 -14.48 -0.80% 1819.39 1828.51 1798.29
May 20, 2023 1819.39 7.14 0.39% 1812.25 1828.52 1806.79
May 19, 2023 1812.25 11.48 0.64% 1800.77 1827.93 1797.03
May 18, 2023 1800.77 -21.30 -1.17% 1822.07 1831.69 1771.19
May 17, 2023 1822.07 -2.09 -0.11% 1824.16 1834.80 1784.30
May 16, 2023 1824.16 8.11 0.45% 1816.05 1831.93 1796.65
May 15, 2023 1816.15 17.09 0.95% 1799.06 1845.83 1785.75