ETH/USDT
Bán 1271.14
Chênh lệch Chênh lệch0.68
Mua 1271.82
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 1285.32 -8.70 -0.67% 1294.02 1294.89 1281.75
Nov 30, 2022 1294.00 78.01 6.42% 1215.99 1304.64 1212.73
Nov 29, 2022 1215.98 48.22 4.13% 1167.76 1225.33 1158.91
Nov 28, 2022 1167.90 -25.17 -2.11% 1193.07 1198.77 1151.08
Nov 27, 2022 1193.06 -12.50 -1.04% 1205.56 1222.79 1190.83
Nov 26, 2022 1205.56 6.29 0.52% 1199.27 1231.53 1197.15
Nov 25, 2022 1199.27 -4.41 -0.37% 1203.68 1204.75 1171.86
Nov 24, 2022 1203.70 18.84 1.59% 1184.86 1216.74 1180.95
Nov 23, 2022 1184.85 45.77 4.02% 1139.08 1189.73 1128.01
Nov 22, 2022 1139.13 32.52 2.94% 1106.61 1140.73 1077.08
Nov 21, 2022 1106.61 -35.51 -3.11% 1142.12 1143.98 1080.22
Nov 20, 2022 1142.11 -76.70 -6.29% 1218.81 1226.14 1133.81
Nov 19, 2022 1218.81 5.52 0.45% 1213.29 1232.01 1197.58
Nov 18, 2022 1213.29 12.68 1.06% 1200.61 1230.04 1199.69
Nov 17, 2022 1200.56 -15.58 -1.28% 1216.14 1227.52 1183.33
Nov 16, 2022 1216.14 -37.27 -2.97% 1253.41 1267.91 1187.76
Nov 15, 2022 1253.40 11.04 0.89% 1242.36 1286.66 1234.21
Nov 14, 2022 1242.31 21.10 1.73% 1221.21 1288.66 1172.43
Nov 13, 2022 1221.24 -34.57 -2.75% 1255.81 1273.45 1202.73
Nov 12, 2022 1255.73 -31.85 -2.47% 1287.58 1290.67 1238.10