ETH/ZAR
Bán 21885.17
Chênh lệch Chênh lệch122.09
Mua 22007.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 22317.09 188.47 0.85% 22128.62 22444.59 22088.23
Dec 4, 2022 22128.88 -55.83 -0.25% 22184.71 22212.61 22042.23
Dec 2, 2022 22540.96 171.95 0.77% 22369.01 22675.09 22060.33
Dec 1, 2022 22369.01 195.71 0.88% 22173.30 23150.18 21806.23
Nov 30, 2022 22173.30 1556.35 7.55% 20616.95 22422.76 20551.24
Nov 29, 2022 20617.03 640.76 3.21% 19976.27 20821.22 19860.24
Nov 28, 2022 19976.27 -470.61 -2.30% 20446.88 20541.82 19695.83
Nov 27, 2022 20446.88 -398.14 -1.91% 20845.02 20858.34 20407.53
Nov 25, 2022 20451.69 43.97 0.22% 20407.72 20583.42 19860.75
Nov 24, 2022 20408.01 335.46 1.67% 20072.55 20609.35 20007.01
Nov 23, 2022 20072.54 458.27 2.34% 19614.27 20242.85 19437.37
Nov 22, 2022 19608.63 454.05 2.37% 19154.58 19702.55 18576.26
Nov 21, 2022 19154.58 -477.63 -2.43% 19632.21 19807.45 18703.07
Nov 20, 2022 19632.02 -55.00 -0.28% 19687.02 19839.96 19504.98
Nov 18, 2022 20819.85 20.12 0.10% 20799.73 21287.28 20681.83
Nov 17, 2022 20796.00 -128.20 -0.61% 20924.20 21166.15 20520.66
Nov 16, 2022 20922.88 -696.17 -3.22% 21619.05 21961.08 20440.28
Nov 15, 2022 21615.92 192.51 0.90% 21423.41 22047.87 21364.02
Nov 14, 2022 21416.71 381.65 1.81% 21035.06 22260.71 20227.62
Nov 13, 2022 21035.20 135.10 0.65% 20900.10 21219.98 20884.65