EUR/BYN
Bán 3.11764
Chênh lệch Chênh lệch0.09602
Mua 3.21366
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 9, 2023 3.11764 0.00059 0.02% 3.11705 3.12819 3.11435
Jun 8, 2023 3.11704 0.03109 1.01% 3.08595 3.11850 3.08473
Jun 7, 2023 3.08588 0.00616 0.20% 3.07972 3.09531 3.06921
Jun 6, 2023 3.07972 -0.01219 -0.39% 3.09191 3.09808 3.06549
Jun 5, 2023 3.09191 0.01476 0.48% 3.07715 3.09507 3.07492
Jun 4, 2023 3.07716 -0.00308 -0.10% 3.08024 3.08052 3.07625
Jun 2, 2023 3.08018 -0.02000 -0.65% 3.10018 3.10546 3.07951
Jun 1, 2023 3.10017 0.02426 0.79% 3.07591 3.10244 3.05680
May 31, 2023 3.07592 -0.01336 -0.43% 3.08928 3.09044 3.05763
May 30, 2023 3.08928 0.01496 0.49% 3.07432 3.09358 3.05934
May 29, 2023 3.07432 -0.00773 -0.25% 3.08205 3.08832 3.06569
May 28, 2023 3.08206 0.00040 0.01% 3.08166 3.08415 3.08110
May 26, 2023 3.08274 -0.00934 -0.30% 3.09208 3.09758 3.07467
May 25, 2023 3.09208 -0.01174 -0.38% 3.10382 3.10383 3.07254
May 24, 2023 3.10381 -0.00514 -0.17% 3.10895 3.11696 3.08861
May 23, 2023 3.10893 -0.00590 -0.19% 3.11483 3.12047 3.10632
May 22, 2023 3.11482 -0.00397 -0.13% 3.11879 3.12108 3.10974
May 21, 2023 3.11878 0.00458 0.15% 3.11420 3.11945 3.11367
May 19, 2023 3.11395 0.00083 0.03% 3.11312 3.12076 3.09337
May 18, 2023 3.11312 -0.02075 -0.66% 3.13387 3.13677 3.10894