EUR/BYN
Bán 2.36871
Chênh lệch Chênh lệch0.02411
Mua 2.39282
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 2.36980 -0.05590 -2.30% 2.42570 2.42675 2.31062
Sep 29, 2022 2.42568 0.01119 0.46% 2.41449 2.42929 2.36933
Sep 28, 2022 2.41452 0.03766 1.58% 2.37686 2.42576 2.36205
Sep 27, 2022 2.37687 -0.01061 -0.44% 2.38748 2.40004 2.37032
Sep 26, 2022 2.38748 -0.02948 -1.22% 2.41696 2.41849 2.37849
Sep 25, 2022 2.41696 0.00300 0.12% 2.41396 2.42306 2.41236
Sep 23, 2022 2.41824 -0.07321 -2.94% 2.49145 2.49484 2.41256
Sep 22, 2022 2.50188 0.00257 0.10% 2.49931 2.51819 2.48012
Sep 21, 2022 2.49931 -0.01338 -0.53% 2.51269 2.53958 2.49084
Sep 20, 2022 2.51272 -0.02013 -0.79% 2.53285 2.53805 2.50748
Sep 19, 2022 2.53285 0.00453 0.18% 2.52832 2.53340 2.50887
Sep 18, 2022 2.52834 0.00333 0.13% 2.52501 2.52994 2.52401
Sep 16, 2022 2.52648 0.01030 0.41% 2.51618 2.53193 2.49730
Sep 15, 2022 2.51619 -0.00492 -0.20% 2.52111 2.52575 2.48504
Sep 14, 2022 2.52119 -0.00740 -0.29% 2.52859 2.54005 2.49248
Sep 13, 2022 2.52861 -0.04625 -1.80% 2.57486 2.58766 2.52283
Sep 12, 2022 2.57486 0.00959 0.37% 2.56527 2.59778 2.56343
Sep 11, 2022 2.56525 -0.00588 -0.23% 2.57113 2.57156 2.56257
Sep 9, 2022 2.55890 -0.00401 -0.16% 2.56291 2.58928 2.55552
Sep 8, 2022 2.56293 -0.00537 -0.21% 2.56830 2.57332 2.54263