EUR/GBP
Bán 0.84543
Chênh lệch Chênh lệch0.00014
Mua 0.84557
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 0.84366 -0.00016 -0.02% 0.84382 0.84426 0.84353
Aug 8, 2022 0.84382 0.00048 0.06% 0.84334 0.84445 0.84097
Aug 7, 2022 0.84333 0.00115 0.14% 0.84218 0.84368 0.84175
Aug 5, 2022 0.84291 0.00017 0.02% 0.84274 0.84526 0.84097
Aug 4, 2022 0.84273 0.00602 0.72% 0.83671 0.84367 0.83388
Aug 3, 2022 0.83672 0.00042 0.05% 0.83630 0.83730 0.83417
Aug 2, 2022 0.83629 -0.00094 -0.11% 0.83723 0.83996 0.83379
Aug 1, 2022 0.83722 -0.00181 -0.22% 0.83903 0.83990 0.83518
Jul 31, 2022 0.83902 0.00028 0.03% 0.83874 0.83989 0.83749
Jul 29, 2022 0.83924 0.00200 0.24% 0.83724 0.84140 0.83681
Jul 28, 2022 0.83722 -0.00182 -0.22% 0.83904 0.84031 0.83453
Jul 27, 2022 0.83903 -0.00245 -0.29% 0.84148 0.84256 0.83739
Jul 26, 2022 0.84147 -0.00655 -0.77% 0.84802 0.84912 0.83939
Jul 25, 2022 0.84799 -0.00294 -0.35% 0.85093 0.85241 0.84704
Jul 24, 2022 0.85093 0.00115 0.14% 0.84978 0.85140 0.84902
Jul 22, 2022 0.84984 -0.00211 -0.25% 0.85195 0.85229 0.84862
Jul 21, 2022 0.85198 0.00136 0.16% 0.85062 0.85839 0.85045
Jul 20, 2022 0.85061 -0.00171 -0.20% 0.85232 0.85400 0.84858
Jul 19, 2022 0.85230 0.00319 0.38% 0.84911 0.85392 0.84765
Jul 18, 2022 0.84910 -0.00007 -0.01% 0.84917 0.85047 0.84572