EUR/GBP
Bán 0.87667
Chênh lệch Chênh lệch0.00030
Mua 0.87697
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 0.87667 -0.00075 -0.09% 0.87742 0.88041 0.87639
Jan 26, 2023 0.87743 -0.00248 -0.28% 0.87991 0.88141 0.87657
Jan 25, 2023 0.87992 -0.00312 -0.35% 0.88304 0.88516 0.87840
Jan 24, 2023 0.88303 0.00484 0.55% 0.87819 0.88465 0.87668
Jan 23, 2023 0.87817 0.00251 0.29% 0.87566 0.88147 0.87565
Jan 22, 2023 0.87565 0.00003 0.00% 0.87562 0.87604 0.87528
Jan 20, 2023 0.87558 0.00141 0.16% 0.87417 0.87858 0.87407
Jan 19, 2023 0.87416 -0.00027 -0.03% 0.87443 0.87867 0.87214
Jan 18, 2023 0.87445 -0.00387 -0.44% 0.87832 0.88031 0.87302
Jan 17, 2023 0.87833 -0.00870 -0.98% 0.88703 0.88869 0.87690
Jan 16, 2023 0.88704 0.00168 0.19% 0.88536 0.88783 0.88464
Jan 15, 2023 0.88537 0.00046 0.05% 0.88491 0.88590 0.88440
Jan 13, 2023 0.88541 -0.00346 -0.39% 0.88887 0.88968 0.88448
Jan 12, 2023 0.88888 0.00353 0.40% 0.88535 0.88950 0.88320
Jan 11, 2023 0.88536 0.00189 0.21% 0.88347 0.88811 0.88286
Jan 10, 2023 0.88352 0.00270 0.31% 0.88082 0.88459 0.88008
Jan 9, 2023 0.88076 0.00107 0.12% 0.87969 0.88234 0.87686
Jan 8, 2023 0.87971 0.00083 0.09% 0.87888 0.88059 0.87774
Jan 6, 2023 0.87994 -0.00329 -0.37% 0.88323 0.88703 0.87919
Jan 5, 2023 0.88323 0.00359 0.41% 0.87964 0.88625 0.87953