EUR/CAD
Bán 1.46003
Chênh lệch Chênh lệch0.00105
Mua 1.46108
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 1.46003 -0.00290 -0.20% 1.46293 1.46477 1.45888
May 25, 2023 1.46298 0.00155 0.11% 1.46143 1.46352 1.45668
May 24, 2023 1.46142 0.00765 0.53% 1.45377 1.46362 1.45364
May 23, 2023 1.45376 -0.00587 -0.40% 1.45963 1.46163 1.45220
May 22, 2023 1.45962 -0.00009 -0.01% 1.45971 1.46259 1.45790
May 21, 2023 1.45970 0.00133 0.09% 1.45837 1.46038 1.45770
May 19, 2023 1.45828 0.00399 0.27% 1.45429 1.46284 1.45201
May 18, 2023 1.45430 -0.00506 -0.35% 1.45936 1.46045 1.45112
May 17, 2023 1.45938 -0.00485 -0.33% 1.46423 1.46599 1.45612
May 16, 2023 1.46422 0.00006 0.00% 1.46416 1.46741 1.45851
May 15, 2023 1.46415 -0.00688 -0.47% 1.47103 1.47240 1.46292
May 14, 2023 1.47104 0.00188 0.13% 1.46916 1.47117 1.46896
May 12, 2023 1.47056 -0.00196 -0.13% 1.47252 1.47475 1.46724
May 11, 2023 1.47253 0.00406 0.28% 1.46847 1.47372 1.46304
May 10, 2023 1.46850 0.00211 0.14% 1.46639 1.47040 1.46224
May 9, 2023 1.46638 -0.00393 -0.27% 1.47031 1.47156 1.46468
May 8, 2023 1.47034 -0.00371 -0.25% 1.47405 1.47649 1.46948
May 7, 2023 1.47407 0.00042 0.03% 1.47365 1.47415 1.47296
May 5, 2023 1.47326 -0.01735 -1.16% 1.49061 1.49224 1.47307
May 4, 2023 1.49060 -0.01800 -1.19% 1.50860 1.50974 1.48942