EUR/CAD
Bán 1.31374
Chênh lệch Chênh lệch0.00036
Mua 1.31410
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 1.30707 0.00082 0.06% 1.30625 1.30757 1.30559
Aug 16, 2022 1.30626 -0.00495 -0.38% 1.31121 1.31204 1.30491
Aug 15, 2022 1.31122 0.00085 0.06% 1.31037 1.32088 1.30939
Aug 14, 2022 1.31038 0.00101 0.08% 1.30937 1.31109 1.30895
Aug 12, 2022 1.31007 -0.00708 -0.54% 1.31715 1.31736 1.30934
Aug 11, 2022 1.31714 0.00164 0.12% 1.31550 1.32127 1.31361
Aug 10, 2022 1.31549 0.00025 0.02% 1.31524 1.32720 1.31386
Aug 9, 2022 1.31523 0.00433 0.33% 1.31090 1.31877 1.30989
Aug 8, 2022 1.31089 -0.00564 -0.43% 1.31653 1.31714 1.30849
Aug 7, 2022 1.31654 0.00147 0.11% 1.31507 1.31708 1.31494
Aug 5, 2022 1.31673 -0.00198 -0.15% 1.31871 1.31962 1.31349
Aug 4, 2022 1.31869 0.01318 1.01% 1.30551 1.31889 1.30461
Aug 3, 2022 1.30553 -0.00333 -0.25% 1.30886 1.31156 1.30239
Aug 2, 2022 1.30885 -0.00920 -0.70% 1.31805 1.32175 1.30680
Aug 1, 2022 1.31804 0.00973 0.74% 1.30831 1.31851 1.30661
Jul 31, 2022 1.30830 0.00011 0.01% 1.30819 1.30957 1.30722
Jul 29, 2022 1.30838 0.00324 0.25% 1.30514 1.31398 1.30286
Jul 28, 2022 1.30513 -0.00293 -0.22% 1.30806 1.31087 1.29657
Jul 27, 2022 1.30807 0.00407 0.31% 1.30400 1.31030 1.30106
Jul 26, 2022 1.30403 -0.00966 -0.74% 1.31369 1.31524 1.30225