EUR/CZK
Bán 24.5983
Chênh lệch Chênh lệch0.0467
Mua 24.6450
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 24.5929 -0.0601 -0.24% 24.6530 24.6651 24.5522
Sep 22, 2022 24.6527 0.0071 0.03% 24.6456 24.6630 24.6367
Sep 22, 2022 24.6530 0.0074 0.03% 24.6456 24.6705 24.6092
Sep 21, 2022 24.6448 0.0410 0.17% 24.6038 24.6604 24.5879
Sep 20, 2022 24.6020 0.1070 0.44% 24.4950 24.6434 24.4941
Sep 19, 2022 24.4951 -0.0109 -0.04% 24.5060 24.5161 24.4577
Sep 18, 2022 24.5060 0.0060 0.02% 24.5000 24.5070 24.4805
Sep 16, 2022 24.4947 0.0224 0.09% 24.4723 24.5361 24.4658
Sep 15, 2022 24.4722 -0.0022 -0.01% 24.4744 24.5271 24.4378
Sep 14, 2022 24.4744 -0.0565 -0.23% 24.5309 24.5374 24.4502
Sep 13, 2022 24.5309 0.0275 0.11% 24.5034 24.5811 24.4926
Sep 12, 2022 24.5020 -0.0265 -0.11% 24.5285 24.5897 24.4872
Sep 11, 2022 24.5283 0.0026 0.01% 24.5257 24.5303 24.4627
Sep 9, 2022 24.5187 0.0118 0.05% 24.5069 24.5523 24.4933
Sep 8, 2022 24.5068 -0.0478 -0.19% 24.5546 24.6005 24.4848
Sep 7, 2022 24.5548 -0.0315 -0.13% 24.5863 24.6299 24.5383
Sep 6, 2022 24.5858 0.0414 0.17% 24.5444 24.6257 24.5251
Sep 5, 2022 24.5445 0.0456 0.19% 24.4989 24.6230 24.4841
Sep 4, 2022 24.4988 0.0026 0.01% 24.4962 24.5058 24.4762
Sep 2, 2022 24.4925 0.0118 0.05% 24.4807 24.5427 24.4431