EUR/CZK
Bán 23.6063
Chênh lệch Chênh lệch0.0416
Mua 23.6479
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 23.7726 0.0057 0.02% 23.7669 23.7851 23.7577
Mar 27, 2023 23.7671 0.1320 0.56% 23.6351 23.7983 23.6304
Mar 26, 2023 23.6357 0.0418 0.18% 23.5939 23.6467 23.5779
Mar 24, 2023 23.6579 0.0598 0.25% 23.5981 23.7803 23.5795
Mar 23, 2023 23.5990 -0.0801 -0.34% 23.6791 23.7055 23.5552
Mar 22, 2023 23.6841 -0.0851 -0.36% 23.7692 23.8249 23.6309
Mar 21, 2023 23.7691 -0.1989 -0.83% 23.9680 23.9943 23.7166
Mar 20, 2023 23.9691 0.0273 0.11% 23.9418 24.0741 23.9020
Mar 19, 2023 23.9418 0.0707 0.30% 23.8711 24.0118 23.8656
Mar 17, 2023 23.9728 0.0107 0.04% 23.9621 24.0132 23.7700
Mar 16, 2023 23.9621 -0.0515 -0.21% 24.0136 24.0789 23.9196
Mar 15, 2023 24.0148 0.2692 1.13% 23.7456 24.0833 23.7416
Mar 14, 2023 23.7455 0.0526 0.22% 23.6929 23.8299 23.6752
Mar 13, 2023 23.6924 0.0850 0.36% 23.6074 23.7792 23.5769
Mar 12, 2023 23.6091 0.0127 0.05% 23.5964 23.6269 23.5575
Mar 10, 2023 23.6227 -0.0033 -0.01% 23.6260 23.7102 23.5959
Mar 9, 2023 23.6262 0.0722 0.31% 23.5540 23.6724 23.4746
Mar 8, 2023 23.5539 0.0639 0.27% 23.4900 23.7599 23.4868
Mar 7, 2023 23.4895 -0.0220 -0.09% 23.5115 23.5885 23.4260
Mar 6, 2023 23.5117 0.1014 0.43% 23.4103 23.5561 23.4082