EUR/HKD
Bán 7.67863
Chênh lệch Chênh lệch0.00085
Mua 7.67948
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 7.60392 -0.01325 -0.17% 7.61717 7.62405 7.59367
Sep 28, 2022 7.61712 0.08526 1.13% 7.53186 7.65378 7.48486
Sep 27, 2022 7.53170 -0.01924 -0.25% 7.55094 7.59083 7.51131
Sep 26, 2022 7.55080 -0.05133 -0.68% 7.60213 7.61484 7.49512
Sep 25, 2022 7.60210 0.00969 0.13% 7.59241 7.62088 7.58281
Sep 23, 2022 7.60555 -0.11634 -1.51% 7.72189 7.73269 7.58888
Sep 22, 2022 7.76985 0.05283 0.68% 7.71702 7.77611 7.69813
Sep 21, 2022 7.71684 -0.10950 -1.40% 7.82634 7.82950 7.70176
Sep 20, 2022 7.82623 -0.04569 -0.58% 7.87192 7.88812 7.81374
Sep 19, 2022 7.87183 0.00569 0.07% 7.86614 7.87381 7.82217
Sep 18, 2022 7.86611 0.01095 0.14% 7.85516 7.87113 7.85248
Sep 16, 2022 7.85940 0.02052 0.26% 7.83888 7.87772 7.80545
Sep 15, 2022 7.83869 0.00459 0.06% 7.83410 7.86211 7.81242
Sep 14, 2022 7.83405 0.00214 0.03% 7.83191 7.86639 7.81685
Sep 13, 2022 7.83182 -0.11790 -1.48% 7.94972 7.99462 7.81399
Sep 12, 2022 7.94975 0.04612 0.58% 7.90363 8.00420 7.89789
Sep 11, 2022 7.90355 -0.01602 -0.20% 7.91957 7.92259 7.89488
Sep 9, 2022 7.88438 0.02740 0.35% 7.85698 7.93776 7.85597
Sep 8, 2022 7.85683 0.00935 0.12% 7.84748 7.87261 7.79533
Sep 7, 2022 7.84744 0.07892 1.02% 7.76852 7.85922 7.75165