EUR/HKD
Bán 8.33030
Chênh lệch Chênh lệch0.00081
Mua 8.33111
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 8.38001 -0.02682 -0.32% 8.40683 8.41344 8.37526
May 30, 2023 8.40700 0.02655 0.32% 8.38045 8.41741 8.35874
May 29, 2023 8.38060 -0.01886 -0.22% 8.39946 8.41309 8.37933
May 28, 2023 8.39941 0.00295 0.04% 8.39646 8.40434 8.39629
May 26, 2023 8.39899 -0.00226 -0.03% 8.40125 8.42868 8.38357
May 25, 2023 8.40136 -0.01937 -0.23% 8.42073 8.42099 8.38713
May 24, 2023 8.42078 -0.02024 -0.24% 8.44102 8.46040 8.41080
May 23, 2023 8.44100 -0.02143 -0.25% 8.46243 8.47051 8.43147
May 22, 2023 8.46235 0.00359 0.04% 8.45876 8.47645 8.44191
May 21, 2023 8.45885 0.01454 0.17% 8.44431 8.46143 8.44218
May 19, 2023 8.44337 0.01000 0.12% 8.43337 8.46347 8.40346
May 18, 2023 8.43314 -0.05197 -0.61% 8.48511 8.49047 8.42441
May 17, 2023 8.48498 -0.03100 -0.36% 8.51598 8.52113 8.46456
May 16, 2023 8.51591 -0.00684 -0.08% 8.52275 8.54545 8.50790
May 15, 2023 8.52280 0.01230 0.14% 8.51050 8.53646 8.50825
May 14, 2023 8.51058 0.00080 0.01% 8.50978 8.51086 8.50251
May 12, 2023 8.50655 -0.04487 -0.52% 8.55142 8.57558 8.50602
May 11, 2023 8.55142 -0.05000 -0.58% 8.60142 8.60857 8.54197
May 10, 2023 8.60140 0.00390 0.05% 8.59750 8.61788 8.56592
May 9, 2023 8.59753 -0.03296 -0.38% 8.63049 8.63273 8.58034