EUR/JPY
Bán 141.065
Chênh lệch Chênh lệch0.060
Mua 141.125
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 141.065 -0.331 -0.23% 141.396 141.572 140.813
Jan 26, 2023 141.397 0.242 0.17% 141.155 141.906 140.865
Jan 25, 2023 141.154 -0.642 -0.45% 141.796 142.289 140.751
Jan 24, 2023 141.796 -0.165 -0.12% 141.961 142.197 141.250
Jan 23, 2023 141.972 1.408 1.00% 140.564 142.074 140.461
Jan 22, 2023 140.566 -0.119 -0.08% 140.685 140.857 140.523
Jan 20, 2023 140.671 1.603 1.15% 139.068 141.191 139.041
Jan 19, 2023 139.068 0.268 0.19% 138.800 139.419 137.910
Jan 18, 2023 138.800 0.394 0.28% 138.406 141.682 138.314
Jan 17, 2023 138.405 -0.579 -0.42% 138.984 139.611 138.178
Jan 16, 2023 138.983 0.397 0.29% 138.586 139.285 138.226
Jan 15, 2023 138.585 0.195 0.14% 138.390 138.670 138.322
Jan 13, 2023 138.484 -1.792 -1.28% 140.276 140.365 138.005
Jan 12, 2023 140.273 -1.718 -1.21% 141.991 142.134 139.991
Jan 11, 2023 141.991 0.137 0.10% 141.854 142.848 141.840
Jan 10, 2023 141.856 0.475 0.34% 141.381 142.044 141.076
Jan 9, 2023 141.382 0.846 0.60% 140.536 141.909 140.158
Jan 8, 2023 140.537 0.152 0.11% 140.385 140.796 140.360
Jan 6, 2023 140.579 0.317 0.23% 140.262 141.441 140.254
Jan 5, 2023 140.260 -0.003 -0.00% 140.263 141.355 139.960