EUR/NZD
Bán 1.71156
Chênh lệch Chênh lệch0.00105
Mua 1.71261
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 1.70205 0.00444 0.26% 1.69761 1.70596 1.69692
Sep 28, 2022 1.69763 -0.00631 -0.37% 1.70394 1.71594 1.69270
Sep 27, 2022 1.70368 0.00598 0.35% 1.69770 1.70506 1.68534
Sep 26, 2022 1.69770 0.01085 0.64% 1.68685 1.70757 1.67667
Sep 25, 2022 1.68682 0.00539 0.32% 1.68143 1.68818 1.68129
Sep 23, 2022 1.68592 0.00332 0.20% 1.68260 1.69004 1.67638
Sep 22, 2022 1.68154 -0.00442 -0.26% 1.68596 1.69201 1.67851
Sep 21, 2022 1.68592 -0.00275 -0.16% 1.68867 1.69277 1.67401
Sep 20, 2022 1.68865 0.00746 0.44% 1.68119 1.69523 1.68051
Sep 19, 2022 1.68117 0.00970 0.58% 1.67147 1.68525 1.67003
Sep 18, 2022 1.67142 0.00154 0.09% 1.66988 1.67347 1.66988
Sep 16, 2022 1.67063 -0.00577 -0.34% 1.67640 1.67828 1.66912
Sep 15, 2022 1.67640 0.01804 1.09% 1.65836 1.67699 1.65691
Sep 14, 2022 1.65833 -0.00377 -0.23% 1.66210 1.67015 1.65615
Sep 13, 2022 1.66205 0.01424 0.86% 1.64781 1.66616 1.64747
Sep 12, 2022 1.64777 0.00059 0.04% 1.64718 1.65796 1.64440
Sep 11, 2022 1.64718 -0.01069 -0.64% 1.65787 1.65816 1.64508
Sep 9, 2022 1.64465 -0.00405 -0.25% 1.64870 1.65251 1.64085
Sep 8, 2022 1.64867 0.00001 0.00% 1.64866 1.65711 1.64376
Sep 7, 2022 1.64866 0.00838 0.51% 1.64028 1.64975 1.63954