EUR/NZD
Bán 1.77079
Chênh lệch Chênh lệch0.00062
Mua 1.77141
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 1.77180 -0.00007 -0.00% 1.77187 1.77207 1.76799
Jun 7, 2023 1.77187 0.01217 0.69% 1.75970 1.77327 1.75683
Jun 6, 2023 1.75964 -0.00458 -0.26% 1.76422 1.76515 1.75598
Jun 5, 2023 1.76421 -0.00153 -0.09% 1.76574 1.76838 1.76105
Jun 4, 2023 1.76571 0.00364 0.21% 1.76207 1.76840 1.76071
Jun 2, 2023 1.76670 -0.00745 -0.42% 1.77415 1.77558 1.76225
Jun 1, 2023 1.77406 -0.00110 -0.06% 1.77516 1.78154 1.76820
May 31, 2023 1.77515 0.00044 0.02% 1.77471 1.78349 1.77240
May 30, 2023 1.77470 0.00352 0.20% 1.77118 1.77601 1.76629
May 29, 2023 1.77116 0.00093 0.05% 1.77023 1.77481 1.76497
May 28, 2023 1.77022 0.00056 0.03% 1.76966 1.77301 1.76810
May 26, 2023 1.77310 0.00182 0.10% 1.77128 1.77517 1.76290
May 25, 2023 1.77125 0.00949 0.54% 1.76176 1.77346 1.75932
May 24, 2023 1.76172 0.03873 2.25% 1.72299 1.76437 1.72167
May 23, 2023 1.72296 0.00332 0.19% 1.71964 1.72718 1.71648
May 22, 2023 1.71961 -0.00253 -0.15% 1.72214 1.72545 1.71720
May 21, 2023 1.72214 0.00021 0.01% 1.72193 1.72512 1.72124
May 19, 2023 1.72103 -0.00668 -0.39% 1.72771 1.72839 1.71650
May 18, 2023 1.72767 -0.00754 -0.43% 1.73521 1.73708 1.72568
May 17, 2023 1.73519 -0.00684 -0.39% 1.74203 1.74337 1.72674