EUR/ZAR
Bán 21.02742
Chênh lệch Chênh lệch0.09966
Mua 21.12708
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 21.02742 -0.17489 -0.82% 21.20231 21.24117 20.94968
May 25, 2023 21.20471 0.55255 2.68% 20.65216 21.24093 20.65216
May 24, 2023 20.65484 0.00126 0.01% 20.65358 20.76555 20.59386
May 23, 2023 20.65172 -0.13248 -0.64% 20.78420 20.85268 20.63430
May 22, 2023 20.78381 -0.21535 -1.03% 20.99916 21.08207 20.75550
May 21, 2023 20.99976 0.03376 0.16% 20.96600 21.00516 20.95723
May 19, 2023 20.99221 0.17646 0.85% 20.81575 21.05476 20.74474
May 18, 2023 20.80317 -0.03291 -0.16% 20.83608 21.08078 20.79091
May 17, 2023 20.85502 0.13832 0.67% 20.71670 20.95757 20.70627
May 16, 2023 20.71671 0.05745 0.28% 20.65926 20.83101 20.65926
May 15, 2023 20.65871 -0.14828 -0.71% 20.80699 20.87057 20.63363
May 14, 2023 20.80696 0.09688 0.47% 20.71008 20.82028 20.68253
May 12, 2023 20.94790 0.02854 0.14% 20.91936 21.32604 20.89819
May 11, 2023 20.91867 0.21892 1.06% 20.69975 21.13431 20.61605
May 10, 2023 20.69914 0.28662 1.40% 20.41252 20.73756 20.40993
May 9, 2023 20.41255 0.28820 1.43% 20.12435 20.44084 20.12435
May 8, 2023 20.12478 -0.15951 -0.79% 20.28429 20.30316 20.09886
May 7, 2023 20.28415 0.04971 0.25% 20.23444 20.28848 20.22073
May 5, 2023 20.24007 0.08999 0.45% 20.15008 20.31394 20.12904
May 4, 2023 20.14870 -0.09351 -0.46% 20.24221 20.25424 20.04403