EUR/ZAR
Bán 16.95632
Chênh lệch Chênh lệch0.02146
Mua 16.97778
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 16.68348 0.04786 0.29% 16.63562 16.68652 16.62481
Aug 16, 2022 16.63833 -0.03254 -0.20% 16.67087 16.73562 16.59904
Aug 15, 2022 16.67516 0.07808 0.47% 16.59708 16.74591 16.57584
Aug 14, 2022 16.59690 0.11002 0.67% 16.48688 16.62025 16.48447
Aug 12, 2022 16.60425 -0.15656 -0.93% 16.76081 16.77820 16.55445
Aug 11, 2022 16.76080 0.08909 0.53% 16.67171 16.78536 16.61083
Aug 10, 2022 16.67345 -0.24017 -1.42% 16.91362 16.97094 16.65320
Aug 9, 2022 16.91424 -0.02538 -0.15% 16.93962 17.04548 16.87802
Aug 8, 2022 16.93979 -0.10304 -0.60% 17.04283 17.09345 16.90020
Aug 7, 2022 17.04287 0.00914 0.05% 17.03373 17.07448 17.03373
Aug 5, 2022 17.05811 0.05816 0.34% 16.99995 17.16853 16.92431
Aug 4, 2022 16.99995 -0.01083 -0.06% 17.01078 17.10382 16.96218
Aug 3, 2022 17.00893 -0.08739 -0.51% 17.09632 17.16103 16.95840
Aug 2, 2022 17.09658 0.15944 0.94% 16.93714 17.12780 16.80312
Aug 1, 2022 16.93902 -0.00510 -0.03% 16.94412 17.02983 16.81840
Jul 31, 2022 16.94426 0.02292 0.14% 16.92134 16.94856 16.90303
Jul 29, 2022 16.95871 0.15021 0.89% 16.80850 17.00941 16.77762
Jul 28, 2022 16.80844 -0.20476 -1.20% 17.01320 17.08321 16.72561
Jul 27, 2022 17.01197 -0.08268 -0.48% 17.09465 17.15868 16.96979
Jul 26, 2022 17.09517 -0.05134 -0.30% 17.14651 17.16779 17.00366