EUR/USD
Bán 1.07351
Chênh lệch Chênh lệch0.00009
Mua 1.07360
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 1.06919 0.00052 0.05% 1.06867 1.07061 1.06849
May 25, 2022 1.06866 -0.00456 -0.42% 1.07322 1.07364 1.06420
May 24, 2022 1.07324 0.00490 0.46% 1.06834 1.07481 1.06607
May 23, 2022 1.06834 0.01146 1.08% 1.05688 1.06970 1.05677
May 22, 2022 1.05688 0.00096 0.09% 1.05592 1.05777 1.05522
May 20, 2022 1.05544 -0.00249 -0.24% 1.05793 1.05986 1.05325
May 19, 2022 1.05792 0.01065 1.02% 1.04727 1.06067 1.04646
May 18, 2022 1.04727 -0.00755 -0.72% 1.05482 1.05633 1.04582
May 17, 2022 1.05482 0.01094 1.05% 1.04388 1.05552 1.04316
May 16, 2022 1.04388 0.00374 0.36% 1.04014 1.04426 1.03887
May 13, 2022 1.04083 0.00301 0.29% 1.03782 1.04193 1.03490
May 12, 2022 1.03781 -0.01334 -1.27% 1.05115 1.05290 1.03534
May 11, 2022 1.05115 -0.00172 -0.16% 1.05287 1.05768 1.05013
May 10, 2022 1.05288 -0.00341 -0.32% 1.05629 1.05850 1.05240
May 9, 2022 1.05629 0.00311 0.30% 1.05318 1.05922 1.04950
May 8, 2022 1.05320 -0.00063 -0.06% 1.05383 1.05419 1.05305
May 6, 2022 1.05404 0.00011 0.01% 1.05393 1.05983 1.04825
May 5, 2022 1.05392 -0.00811 -0.76% 1.06203 1.06415 1.04923
May 4, 2022 1.06201 0.00953 0.91% 1.05248 1.06307 1.05058
May 3, 2022 1.05248 0.00155 0.15% 1.05093 1.05774 1.04919