EUR/USD
Bán 1.07017
Chênh lệch Chênh lệch0.00010
Mua 1.07027
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 1.06896 -0.00036 -0.03% 1.06932 1.06948 1.06800
May 31, 2023 1.06931 -0.00382 -0.36% 1.07313 1.07353 1.06349
May 30, 2023 1.07314 0.00252 0.24% 1.07062 1.07462 1.06722
May 29, 2023 1.07065 -0.00145 -0.14% 1.07210 1.07431 1.07047
May 28, 2023 1.07213 0.00026 0.02% 1.07187 1.07285 1.07180
May 26, 2023 1.07224 -0.00007 -0.01% 1.07231 1.07583 1.07014
May 25, 2023 1.07232 -0.00321 -0.30% 1.07553 1.07553 1.07070
May 24, 2023 1.07553 -0.00135 -0.13% 1.07688 1.08008 1.07419
May 23, 2023 1.07689 -0.00415 -0.38% 1.08104 1.08202 1.07600
May 22, 2023 1.08102 -0.00115 -0.11% 1.08217 1.08309 1.07952
May 21, 2023 1.08216 0.00176 0.16% 1.08040 1.08238 1.08019
May 19, 2023 1.08043 0.00295 0.27% 1.07748 1.08284 1.07597
May 18, 2023 1.07747 -0.00628 -0.58% 1.08375 1.08476 1.07622
May 17, 2023 1.08376 -0.00274 -0.25% 1.08650 1.08732 1.08100
May 16, 2023 1.08651 -0.00082 -0.08% 1.08733 1.09042 1.08547
May 15, 2023 1.08733 0.00207 0.19% 1.08526 1.08904 1.08478
May 14, 2023 1.08525 0.00000 0.00% 1.08525 1.08541 1.08386
May 12, 2023 1.08495 -0.00625 -0.57% 1.09120 1.09351 1.08476
May 11, 2023 1.09121 -0.00702 -0.64% 1.09823 1.09977 1.08998
May 10, 2023 1.09824 0.00181 0.17% 1.09643 1.10065 1.09412