EUR/USD
Bán 1.05341
Chênh lệch Chênh lệch0.00009
Mua 1.05350
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 1.05244 -0.00031 -0.03% 1.05275 1.05275 1.05049
Dec 1, 2022 1.05277 0.01047 1.00% 1.04230 1.05392 1.03928
Nov 30, 2022 1.04229 0.00993 0.96% 1.03236 1.04298 1.02898
Nov 29, 2022 1.03234 -0.00199 -0.19% 1.03433 1.03940 1.03187
Nov 28, 2022 1.03432 -0.00235 -0.23% 1.03667 1.04967 1.03297
Nov 27, 2022 1.03667 -0.00046 -0.04% 1.03713 1.03808 1.03653
Nov 25, 2022 1.03863 -0.00211 -0.20% 1.04074 1.04289 1.03544
Nov 24, 2022 1.04074 -0.00101 -0.10% 1.04175 1.04482 1.03813
Nov 23, 2022 1.04175 0.01072 1.04% 1.03103 1.04190 1.02962
Nov 22, 2022 1.03102 0.00654 0.64% 1.02448 1.03104 1.02417
Nov 21, 2022 1.02449 -0.00855 -0.83% 1.03304 1.03325 1.02224
Nov 20, 2022 1.03304 0.00092 0.09% 1.03212 1.03329 1.03195
Nov 18, 2022 1.03215 -0.00390 -0.38% 1.03605 1.03956 1.03133
Nov 17, 2022 1.03606 -0.00326 -0.31% 1.03932 1.04062 1.03052
Nov 16, 2022 1.03931 0.00358 0.35% 1.03573 1.04382 1.03304
Nov 15, 2022 1.03572 0.00379 0.37% 1.03193 1.04797 1.02798
Nov 14, 2022 1.03194 -0.00072 -0.07% 1.03266 1.03582 1.02710
Nov 13, 2022 1.03267 -0.00050 -0.05% 1.03317 1.03345 1.03121
Nov 11, 2022 1.03528 0.01614 1.58% 1.01914 1.03639 1.01629
Nov 10, 2022 1.01913 0.01725 1.72% 1.00188 1.02214 0.99353