EUR/AUD
Bán 1.53555
Chênh lệch Chênh lệch0.00026
Mua 1.53581
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 1.51943 0.00741 0.49% 1.51202 1.52278 1.50904
Oct 3, 2022 1.51201 -0.01325 -0.87% 1.52526 1.52649 1.50495
Oct 2, 2022 1.52526 -0.00432 -0.28% 1.52958 1.52990 1.52427
Sep 30, 2022 1.53097 0.02085 1.38% 1.51012 1.53351 1.50344
Sep 29, 2022 1.51016 0.01775 1.19% 1.49241 1.51258 1.49080
Sep 28, 2022 1.49241 0.00118 0.08% 1.49123 1.50021 1.48407
Sep 27, 2022 1.49117 0.00481 0.32% 1.48636 1.49328 1.48206
Sep 26, 2022 1.48638 0.00350 0.24% 1.48288 1.49226 1.47135
Sep 25, 2022 1.48283 -0.00018 -0.01% 1.48301 1.48560 1.48248
Sep 23, 2022 1.48326 0.00257 0.17% 1.48069 1.48759 1.47784
Sep 22, 2022 1.48396 -0.00274 -0.18% 1.48670 1.49413 1.47906
Sep 21, 2022 1.48671 -0.00284 -0.19% 1.48955 1.49476 1.47705
Sep 20, 2022 1.48956 -0.00021 -0.01% 1.48977 1.49479 1.48706
Sep 19, 2022 1.48978 -0.00035 -0.02% 1.49013 1.49624 1.48770
Sep 18, 2022 1.49014 0.00042 0.03% 1.48972 1.49096 1.48822
Sep 16, 2022 1.48930 -0.00424 -0.28% 1.49354 1.49668 1.48706
Sep 15, 2022 1.49352 0.01542 1.04% 1.47810 1.49410 1.47357
Sep 14, 2022 1.47811 -0.00203 -0.14% 1.48014 1.48974 1.47609
Sep 13, 2022 1.48014 0.01076 0.73% 1.46938 1.48227 1.46890
Sep 12, 2022 1.46939 -0.00143 -0.10% 1.47082 1.48187 1.46817