EUR/AUD
Bán 1.59595
Chênh lệch Chênh lệch0.00027
Mua 1.59622
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 20, 2023 1.59509 0.00417 0.26% 1.59092 1.59514 1.58716
Mar 19, 2023 1.59093 0.00067 0.04% 1.59026 1.59311 1.58890
Mar 17, 2023 1.59111 -0.00160 -0.10% 1.59271 1.59473 1.58559
Mar 16, 2023 1.59270 -0.00618 -0.39% 1.59888 1.60088 1.59028
Mar 15, 2023 1.59889 -0.00503 -0.31% 1.60392 1.60940 1.58494
Mar 14, 2023 1.60393 -0.00720 -0.45% 1.61113 1.61414 1.60191
Mar 13, 2023 1.61113 0.00099 0.06% 1.61014 1.61692 1.59698
Mar 12, 2023 1.61013 -0.00490 -0.30% 1.61503 1.62029 1.60881
Mar 10, 2023 1.61601 0.00958 0.60% 1.60643 1.61890 1.60251
Mar 9, 2023 1.60643 0.00681 0.43% 1.59962 1.60779 1.59404
Mar 8, 2023 1.59964 -0.00119 -0.07% 1.60083 1.60304 1.59371
Mar 7, 2023 1.60084 0.01354 0.85% 1.58730 1.60404 1.58415
Mar 6, 2023 1.58731 0.01421 0.90% 1.57310 1.58832 1.57256
Mar 5, 2023 1.57311 0.00022 0.01% 1.57289 1.57341 1.57069
Mar 3, 2023 1.57095 -0.00332 -0.21% 1.57427 1.57505 1.56917
Mar 2, 2023 1.57428 -0.00392 -0.25% 1.57820 1.58248 1.57336
Mar 1, 2023 1.57819 0.00677 0.43% 1.57142 1.58269 1.56691
Feb 28, 2023 1.57140 -0.00251 -0.16% 1.57391 1.58145 1.56948
Feb 27, 2023 1.57390 0.00672 0.43% 1.56718 1.57669 1.56616
Feb 26, 2023 1.56718 0.00045 0.03% 1.56673 1.56760 1.56619