EUR/CNH
Bán 7.3510
Chênh lệch Chênh lệch0.0046
Mua 7.3556
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 7.3208 0.0057 0.08% 7.3151 7.3265 7.3118
Dec 7, 2022 7.3151 0.0124 0.17% 7.3027 7.3508 7.2846
Dec 6, 2022 7.3026 -0.0088 -0.12% 7.3114 7.3496 7.2813
Dec 5, 2022 7.3112 -0.0479 -0.65% 7.3591 7.3808 7.2740
Dec 4, 2022 7.3592 -0.0150 -0.20% 7.3742 7.3839 7.3540
Dec 2, 2022 7.3921 -0.0154 -0.21% 7.4075 7.4236 7.3513
Dec 1, 2022 7.4074 0.0751 1.02% 7.3323 7.4162 7.3217
Nov 30, 2022 7.3324 -0.0465 -0.63% 7.3789 7.4037 7.2872
Nov 29, 2022 7.3795 -0.1135 -1.51% 7.4930 7.4949 7.3652
Nov 28, 2022 7.4929 -0.0228 -0.30% 7.5157 7.5647 7.4639
Nov 27, 2022 7.5156 0.0156 0.21% 7.5000 7.5210 7.4946
Nov 25, 2022 7.4654 0.0065 0.09% 7.4589 7.4996 7.4471
Nov 24, 2022 7.4588 0.0126 0.17% 7.4462 7.4630 7.4292
Nov 23, 2022 7.4460 0.0897 1.22% 7.3563 7.4465 7.3502
Nov 22, 2022 7.3562 0.0082 0.11% 7.3480 7.3587 7.3223
Nov 21, 2022 7.3480 -0.0177 -0.24% 7.3657 7.3938 7.3252
Nov 20, 2022 7.3656 0.0254 0.35% 7.3402 7.3665 7.3323
Nov 18, 2022 7.3514 -0.0551 -0.74% 7.4065 7.4271 7.3433
Nov 17, 2022 7.4069 0.0250 0.34% 7.3819 7.4234 7.3647
Nov 16, 2022 7.3818 0.0858 1.18% 7.2960 7.3909 7.2904