EUR/DKK
Bán 7.43983
Chênh lệch Chênh lệch0.00123
Mua 7.44106
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 7.43990 -0.00030 -0.00% 7.44020 7.44070 7.43971
Aug 7, 2022 7.44020 0.00011 0.00% 7.44009 7.44109 7.43960
Aug 5, 2022 7.44079 -0.00096 -0.01% 7.44175 7.44272 7.43919
Aug 4, 2022 7.44180 -0.00037 -0.00% 7.44217 7.44305 7.43533
Aug 3, 2022 7.44213 -0.00067 -0.01% 7.44280 7.44320 7.44158
Aug 2, 2022 7.44281 -0.00129 -0.02% 7.44410 7.44490 7.44185
Aug 1, 2022 7.44410 0.00037 0.00% 7.44373 7.44565 7.44263
Jul 31, 2022 7.44373 -0.00016 -0.00% 7.44389 7.44428 7.44323
Jul 29, 2022 7.44292 0.00041 0.01% 7.44251 7.44629 7.44230
Jul 28, 2022 7.44248 -0.00137 -0.02% 7.44385 7.44452 7.44187
Jul 27, 2022 7.44384 0.00192 0.03% 7.44192 7.44489 7.44186
Jul 26, 2022 7.44192 -0.00322 -0.04% 7.44514 7.44572 7.44075
Jul 25, 2022 7.44516 0.00350 0.05% 7.44166 7.44558 7.44063
Jul 24, 2022 7.44161 0.00197 0.03% 7.43964 7.44170 7.43788
Jul 22, 2022 7.44272 -0.00199 -0.03% 7.44471 7.44529 7.44212
Jul 21, 2022 7.44470 0.00077 0.01% 7.44393 7.44517 7.44131
Jul 20, 2022 7.44388 0.00082 0.01% 7.44306 7.44493 7.44252
Jul 19, 2022 7.44305 0.00003 0.00% 7.44302 7.44514 7.44210
Jul 18, 2022 7.44300 0.00143 0.02% 7.44157 7.44530 7.44143
Jul 17, 2022 7.44160 -0.00010 -0.00% 7.44170 7.44282 7.44090