EUR/DKK
Bán 7.44582
Chênh lệch Chênh lệch0.00513
Mua 7.45095
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 7.44582 -0.00174 -0.02% 7.44756 7.44902 7.44532
Jun 1, 2023 7.44749 0.00052 0.01% 7.44697 7.44823 7.44633
May 31, 2023 7.44689 0.00006 0.00% 7.44683 7.44791 7.44387
May 30, 2023 7.44676 -0.00138 -0.02% 7.44814 7.44838 7.44516
May 29, 2023 7.44807 -0.00003 -0.00% 7.44810 7.44885 7.44741
May 28, 2023 7.44802 0.00045 0.01% 7.44757 7.44811 7.44757
May 26, 2023 7.44649 -0.00295 -0.04% 7.44944 7.45018 7.44569
May 25, 2023 7.44939 0.00082 0.01% 7.44857 7.45065 7.44620
May 24, 2023 7.44851 0.00058 0.01% 7.44793 7.44993 7.44667
May 23, 2023 7.44787 0.00143 0.02% 7.44644 7.44814 7.44604
May 22, 2023 7.44641 -0.00146 -0.02% 7.44787 7.44856 7.44493
May 21, 2023 7.44786 0.00078 0.01% 7.44708 7.44839 7.44708
May 19, 2023 7.44570 -0.00171 -0.02% 7.44741 7.44901 7.44308
May 18, 2023 7.44735 -0.00057 -0.01% 7.44792 7.44827 7.44591
May 17, 2023 7.44788 0.00132 0.02% 7.44656 7.44878 7.44583
May 16, 2023 7.44650 -0.00056 -0.01% 7.44706 7.44785 7.44592
May 15, 2023 7.44700 0.00015 0.00% 7.44685 7.44794 7.44523
May 14, 2023 7.44679 0.00086 0.01% 7.44593 7.44703 7.44517
May 12, 2023 7.44396 -0.00337 -0.05% 7.44733 7.44880 7.44355
May 11, 2023 7.44723 0.00145 0.02% 7.44578 7.44895 7.44504