EUR/HUF
Bán 368.320
Chênh lệch Chênh lệch0.557
Mua 368.877
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 368.359 0.149 0.04% 368.210 368.426 367.954
Jun 7, 2023 368.368 0.219 0.06% 368.149 369.285 366.912
Jun 6, 2023 368.210 -0.602 -0.16% 368.812 369.303 367.214
Jun 5, 2023 368.895 -0.760 -0.21% 369.655 370.357 368.200
Jun 4, 2023 369.620 0.466 0.13% 369.154 369.941 369.154
Jun 2, 2023 369.440 -1.255 -0.34% 370.695 371.564 369.064
Jun 1, 2023 370.806 0.520 0.14% 370.286 371.274 369.717
May 31, 2023 370.286 0.413 0.11% 369.873 371.220 369.385
May 30, 2023 369.880 -1.219 -0.33% 371.099 371.551 369.357
May 29, 2023 371.127 0.514 0.14% 370.613 371.853 370.394
May 28, 2023 370.443 -0.081 -0.02% 370.524 370.640 369.776
May 26, 2023 370.787 -1.635 -0.44% 372.422 372.715 370.334
May 25, 2023 372.493 0.431 0.12% 372.062 373.727 371.003
May 24, 2023 372.052 -2.902 -0.77% 374.954 376.361 370.952
May 23, 2023 375.156 1.604 0.43% 373.552 377.100 372.910
May 22, 2023 373.556 -1.346 -0.36% 374.902 376.261 373.091
May 21, 2023 374.900 0.508 0.14% 374.392 375.243 374.392
May 19, 2023 375.029 0.310 0.08% 374.719 378.581 374.335
May 18, 2023 374.654 5.141 1.39% 369.513 377.024 369.513
May 17, 2023 369.570 1.224 0.33% 368.346 371.456 368.211