EUR/HUF
Bán 406.159
Chênh lệch Chênh lệch0.801
Mua 406.960
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 405.703 0.769 0.19% 404.934 407.353 404.626
Sep 22, 2022 406.478 -0.128 -0.03% 406.606 407.975 405.533
Sep 22, 2022 404.984 -1.622 -0.40% 406.606 408.081 404.117
Sep 21, 2022 406.595 5.738 1.43% 400.857 407.496 399.036
Sep 20, 2022 400.859 2.583 0.65% 398.276 401.328 396.389
Sep 19, 2022 398.288 -5.768 -1.43% 404.056 405.096 397.817
Sep 18, 2022 404.092 0.635 0.16% 403.457 405.023 403.128
Sep 16, 2022 403.795 -4.844 -1.19% 408.639 408.938 402.891
Sep 15, 2022 408.961 4.110 1.02% 404.851 409.239 404.289
Sep 14, 2022 404.850 6.281 1.58% 398.569 405.912 398.039
Sep 13, 2022 398.915 1.433 0.36% 397.482 399.479 395.269
Sep 12, 2022 397.670 2.453 0.62% 395.217 397.842 393.056
Sep 11, 2022 395.694 0.071 0.02% 395.623 395.888 394.885
Sep 9, 2022 396.246 -0.062 -0.02% 396.308 397.531 393.394
Sep 8, 2022 396.344 1.009 0.26% 395.335 399.564 393.557
Sep 7, 2022 395.354 -7.697 -1.91% 403.051 404.452 394.824
Sep 6, 2022 403.052 -0.237 -0.06% 403.289 403.736 400.761
Sep 5, 2022 403.691 3.661 0.92% 400.030 404.782 399.912
Sep 4, 2022 400.737 0.858 0.21% 399.879 401.132 398.854
Sep 2, 2022 401.307 0.200 0.05% 401.107 402.457 397.208