EUR/MXN
Bán 20.56274
Chênh lệch Chênh lệch0.02876
Mua 20.59150
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 20.46860 0.04382 0.21% 20.42478 20.47323 20.41859
Dec 4, 2022 20.42474 0.14637 0.72% 20.27837 20.43916 20.26803
Dec 2, 2022 20.42253 0.28269 1.40% 20.13984 20.46194 20.08384
Dec 1, 2022 20.13982 0.07201 0.36% 20.06781 20.23936 20.03519
Nov 30, 2022 20.06764 0.22333 1.13% 19.84431 20.10182 19.83168
Nov 29, 2022 19.84432 -0.11606 -0.58% 19.96038 20.01844 19.73448
Nov 28, 2022 19.96036 -0.08459 -0.42% 20.04495 20.27290 19.91145
Nov 27, 2022 20.04495 0.04554 0.23% 19.99941 20.05048 19.97980
Nov 25, 2022 20.00039 -0.15902 -0.79% 20.15941 20.20731 19.93211
Nov 24, 2022 20.15982 0.01144 0.06% 20.14838 20.20627 20.08031
Nov 23, 2022 20.14891 0.11088 0.55% 20.03803 20.15846 19.94845
Nov 22, 2022 20.03805 0.02619 0.13% 20.01186 20.10833 19.95996
Nov 21, 2022 20.01186 -0.04463 -0.22% 20.05649 20.08032 19.87730
Nov 20, 2022 20.06608 0.12081 0.61% 19.94527 20.08485 19.93111
Nov 18, 2022 20.07859 -0.02227 -0.11% 20.10086 20.21384 20.02032
Nov 17, 2022 20.10090 0.01662 0.08% 20.08428 20.14156 20.01956
Nov 16, 2022 20.08414 0.04983 0.25% 20.03431 20.16827 19.97176
Nov 15, 2022 20.03423 0.07570 0.38% 19.95853 20.20471 19.91259
Nov 14, 2022 19.95865 -0.18267 -0.91% 20.14132 20.18852 19.93295
Nov 13, 2022 20.14133 0.08639 0.43% 20.05494 20.16814 19.95886