EUR/ILS
Bán 3.5340
Chênh lệch Chênh lệch0.0060
Mua 3.5400
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/ILS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 7, 2022 3.5340 -0.0210 -0.59% 3.5550 3.5660 3.4835
Jul 6, 2022 3.5560 -0.0245 -0.68% 3.5805 3.6075 3.5070
Jul 5, 2022 3.5805 -0.0510 -1.40% 3.6315 3.6625 3.5760
Jul 4, 2022 3.6320 -0.0290 -0.79% 3.6610 3.6820 3.6215
Jul 3, 2022 3.6570 0.0060 0.16% 3.6510 3.6590 3.6505
Jul 1, 2022 3.6635 0.0225 0.62% 3.6410 3.6870 3.6345
Jun 30, 2022 3.6415 0.0345 0.96% 3.6070 3.6625 3.6020
Jun 29, 2022 3.6060 0.0020 0.06% 3.6040 3.6370 3.5935
Jun 28, 2022 3.6040 0.0010 0.03% 3.6030 3.6365 3.5945
Jun 27, 2022 3.6030 0.0130 0.36% 3.5900 3.6270 3.5830
Jun 26, 2022 3.5900 0.0065 0.18% 3.5835 3.5920 3.5760
Jun 24, 2022 3.5845 -0.0350 -0.97% 3.6195 3.6305 3.5725
Jun 23, 2022 3.6175 -0.0085 -0.23% 3.6260 3.6440 3.6120
Jun 22, 2022 3.6245 0.0045 0.12% 3.6200 3.6490 3.6070
Jun 21, 2022 3.6210 0.0035 0.10% 3.6175 3.6540 3.6025
Jun 20, 2022 3.6180 -0.0005 -0.01% 3.6185 3.6400 3.6015
Jun 19, 2022 3.6165 0.0015 0.04% 3.6150 3.6185 3.6035
Jun 17, 2022 3.6150 -0.0170 -0.47% 3.6320 3.6420 3.6025
Jun 16, 2022 3.6285 0.0545 1.52% 3.5740 3.6510 3.5675
Jun 15, 2022 3.5745 -0.0295 -0.82% 3.6040 3.6235 3.5635