EUR/NOK
Bán 11.87723
Chênh lệch Chênh lệch0.03159
Mua 11.90882
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 11.87723 0.02565 0.22% 11.85158 11.89731 11.79956
May 25, 2023 11.85163 0.07336 0.62% 11.77827 11.86646 11.72803
May 24, 2023 11.77817 -0.01714 -0.15% 11.79531 11.84296 11.73313
May 23, 2023 11.79532 0.01234 0.10% 11.78298 11.85364 11.76213
May 22, 2023 11.78292 0.03378 0.29% 11.74914 11.79295 11.72549
May 21, 2023 11.74912 0.05396 0.46% 11.69516 11.78177 11.68670
May 19, 2023 11.74489 -0.01220 -0.10% 11.75709 11.76998 11.67430
May 18, 2023 11.75725 0.08782 0.75% 11.66943 11.78133 11.66778
May 17, 2023 11.66965 0.02331 0.20% 11.64634 11.72720 11.62671
May 16, 2023 11.64617 0.12733 1.11% 11.51884 11.66657 11.51427
May 15, 2023 11.51879 -0.06257 -0.54% 11.58136 11.63070 11.50107
May 14, 2023 11.58139 0.03735 0.32% 11.54404 11.58382 11.53069
May 12, 2023 11.58299 -0.06292 -0.54% 11.64591 11.70367 11.57660
May 11, 2023 11.64405 0.11659 1.01% 11.52746 11.65779 11.47329
May 10, 2023 11.52755 -0.05098 -0.44% 11.57853 11.59231 11.47052
May 9, 2023 11.57856 0.03224 0.28% 11.54632 11.59836 11.52828
May 8, 2023 11.54581 -0.09871 -0.85% 11.64452 11.65709 11.52909
May 7, 2023 11.64462 0.02365 0.20% 11.62097 11.64468 11.61700
May 5, 2023 11.63580 -0.13055 -1.11% 11.76635 11.76763 11.63130
May 4, 2023 11.76640 -0.14182 -1.19% 11.90822 11.90822 11.74665