EUR/NOK
Bán 9.80625
Chênh lệch Chênh lệch0.02230
Mua 9.82855
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 9.80625 -0.01853 -0.19% 9.82478 9.84677 9.60408
Aug 11, 2022 9.82480 0.03393 0.35% 9.79087 9.83955 9.78302
Aug 10, 2022 9.79217 -0.13797 -1.39% 9.93014 9.93266 9.77803
Aug 9, 2022 9.93014 0.01019 0.10% 9.91995 9.94828 9.91401
Aug 8, 2022 9.91996 -0.05289 -0.53% 9.97285 10.09497 9.90638
Aug 7, 2022 9.97283 0.01370 0.14% 9.95913 9.97837 9.95098
Aug 5, 2022 9.96360 -0.00165 -0.02% 9.96525 10.01569 9.95436
Aug 4, 2022 9.96525 0.10145 1.03% 9.86380 9.97009 9.85807
Aug 3, 2022 9.86414 -0.06319 -0.64% 9.92733 9.93575 9.85300
Aug 2, 2022 9.92754 0.04323 0.44% 9.88431 9.94462 9.88180
Aug 1, 2022 9.88428 -0.00063 -0.01% 9.88491 9.92075 9.82561
Jul 31, 2022 9.88492 0.02859 0.29% 9.85633 9.88520 9.84376
Jul 29, 2022 9.86814 -0.04466 -0.45% 9.91280 10.03780 9.84960
Jul 28, 2022 9.91295 -0.01168 -0.12% 9.92463 10.00417 9.83495
Jul 27, 2022 9.92461 -0.08660 -0.87% 10.01121 10.01564 9.90713
Jul 26, 2022 10.01123 -0.03674 -0.37% 10.04797 10.05792 9.99249
Jul 25, 2022 10.04843 -0.07314 -0.72% 10.12157 10.17519 10.03213
Jul 24, 2022 10.12160 0.00062 0.01% 10.12098 10.13873 10.10595
Jul 22, 2022 10.19712 0.03836 0.38% 10.15876 10.19712 10.09924
Jul 21, 2022 10.15996 0.01564 0.15% 10.14432 10.18239 10.11855