EUR/PLN
Bán 4.69145
Chênh lệch Chênh lệch0.01160
Mua 4.70305
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 4.68230 0.00570 0.12% 4.67660 4.69065 4.67635
Jun 27, 2022 4.67590 -0.00185 -0.04% 4.67775 4.70790 4.66945
Jun 26, 2022 4.67770 0.00060 0.01% 4.67710 4.68715 4.67180
Jun 24, 2022 4.67980 -0.01325 -0.28% 4.69305 4.71290 4.67700
Jun 23, 2022 4.69295 0.00070 0.01% 4.69225 4.71875 4.68970
Jun 22, 2022 4.69230 0.05940 1.28% 4.63290 4.69915 4.63195
Jun 21, 2022 4.63295 -0.00670 -0.14% 4.63965 4.64715 4.62270
Jun 20, 2022 4.63960 -0.03655 -0.78% 4.67615 4.68045 4.63250
Jun 19, 2022 4.67270 -0.00240 -0.05% 4.67510 4.67740 4.67170
Jun 17, 2022 4.66985 -0.05020 -1.06% 4.72005 4.72110 4.66860
Jun 16, 2022 4.72045 0.06375 1.37% 4.65670 4.74080 4.65660
Jun 15, 2022 4.65665 0.00170 0.04% 4.65495 4.68985 4.65170
Jun 14, 2022 4.65440 0.00545 0.12% 4.64895 4.66200 4.63460
Jun 13, 2022 4.64890 0.04255 0.92% 4.60635 4.66270 4.58970
Jun 12, 2022 4.60625 0.00450 0.10% 4.60175 4.60730 4.58235
Jun 10, 2022 4.60165 0.00175 0.04% 4.59990 4.61885 4.58960
Jun 9, 2022 4.59985 0.01600 0.35% 4.58385 4.60630 4.57445
Jun 8, 2022 4.58390 0.01460 0.32% 4.56930 4.58770 4.55930
Jun 7, 2022 4.56925 -0.01215 -0.27% 4.58140 4.59035 4.56790
Jun 6, 2022 4.58140 -0.00050 -0.01% 4.58190 4.59395 4.57530