EUR/PLN
Bán 4.68355
Chênh lệch Chênh lệch0.00765
Mua 4.69120
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 2, 2023 4.69730 0.00080 0.02% 4.69650 4.70100 4.69620
Feb 1, 2023 4.69645 -0.00655 -0.14% 4.70300 4.70970 4.69235
Jan 31, 2023 4.70285 -0.00335 -0.07% 4.70620 4.71275 4.69850
Jan 30, 2023 4.70605 0.00200 0.04% 4.70405 4.71315 4.69195
Jan 29, 2023 4.70410 0.00525 0.11% 4.69885 4.70570 4.67925
Jan 27, 2023 4.70070 -0.00565 -0.12% 4.70635 4.70930 4.69835
Jan 26, 2023 4.70605 -0.00260 -0.06% 4.70865 4.72760 4.70110
Jan 25, 2023 4.70855 0.00145 0.03% 4.70710 4.71770 4.69810
Jan 24, 2023 4.70700 0.00185 0.04% 4.70515 4.71705 4.70020
Jan 23, 2023 4.70480 0.00115 0.02% 4.70365 4.71825 4.69345
Jan 22, 2023 4.70365 0.00330 0.07% 4.70035 4.70555 4.69980
Jan 20, 2023 4.70090 -0.01320 -0.28% 4.71410 4.71975 4.69960
Jan 19, 2023 4.71410 -0.00580 -0.12% 4.71990 4.74665 4.69750
Jan 18, 2023 4.71990 0.02565 0.55% 4.69425 4.72605 4.68940
Jan 17, 2023 4.69435 0.01455 0.31% 4.67980 4.70170 4.67920
Jan 16, 2023 4.67975 -0.00865 -0.18% 4.68840 4.70070 4.67300
Jan 15, 2023 4.68840 0.00055 0.01% 4.68785 4.69090 4.67965
Jan 13, 2023 4.68700 -0.00285 -0.06% 4.68985 4.69630 4.67955
Jan 12, 2023 4.68990 0.00870 0.19% 4.68120 4.69870 4.67815
Jan 11, 2023 4.68155 0.00150 0.03% 4.68005 4.68970 4.67305