EUR/RON
Bán 4.94149
Chênh lệch Chênh lệch0.00397
Mua 4.94546
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/RON lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 7, 2022 4.94149 0.00201 0.04% 4.93948 4.94388 4.93898
Jul 6, 2022 4.93948 0.00150 0.03% 4.93798 4.94473 4.85209
Jul 5, 2022 4.93808 -0.00140 -0.03% 4.93948 4.94368 4.93701
Jul 4, 2022 4.94288 0.00940 0.19% 4.93348 4.94428 4.92768
Jul 3, 2022 4.93378 -0.00070 -0.01% 4.93448 4.93488 4.93308
Jul 1, 2022 4.93896 -0.00162 -0.03% 4.94058 4.94558 4.93778
Jun 30, 2022 4.94204 0.00242 0.05% 4.93962 4.94618 4.93868
Jun 29, 2022 4.93992 0.01044 0.21% 4.92948 4.94387 4.92948
Jun 28, 2022 4.92958 -0.00820 -0.17% 4.93778 4.94478 4.85919
Jun 27, 2022 4.93784 0.03895 0.80% 4.89889 4.94504 4.88859
Jun 26, 2022 4.90828 -0.02253 -0.46% 4.93081 4.93458 4.88979
Jun 24, 2022 4.93928 -0.00580 -0.12% 4.94508 4.94618 4.93863
Jun 23, 2022 4.94518 0.00110 0.02% 4.94408 4.94619 4.93308
Jun 22, 2022 4.94408 0.00050 0.01% 4.94358 4.94669 4.94348
Jun 21, 2022 4.94358 0.00220 0.04% 4.94138 4.94649 4.94090
Jun 20, 2022 4.94138 -0.00070 -0.01% 4.94208 4.94418 4.93893
Jun 19, 2022 4.94198 0.00002 0.00% 4.94196 4.94248 4.94051
Jun 17, 2022 4.94096 -0.00202 -0.04% 4.94298 4.94618 4.94018
Jun 16, 2022 4.94298 0.00471 0.10% 4.93827 4.94478 4.93745
Jun 15, 2022 4.93827 -0.00254 -0.05% 4.94081 4.94557 4.93398