EUR/RUB
Bán 58.0100
Chênh lệch Chênh lệch0.7805
Mua 58.7905
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 58.0100 0.6990 1.22% 57.3110 59.0775 57.0150
Jul 21, 2022 56.9355 1.3035 2.34% 55.6320 59.2710 55.6050
Jul 20, 2022 55.9925 0.3205 0.58% 55.6720 56.0500 55.2070
Jul 19, 2022 56.2465 -0.1395 -0.25% 56.3860 57.1445 55.6595
Jul 18, 2022 56.8680 -0.1920 -0.34% 57.0600 57.2865 56.5200
Jul 15, 2022 57.6595 -0.7760 -1.33% 58.4355 58.4480 56.7090
Jul 14, 2022 58.4455 0.4255 0.73% 58.0200 58.4455 57.4605
Jul 13, 2022 58.7590 0.2140 0.37% 58.5450 59.1670 57.9080
Jul 12, 2022 59.1665 0.0765 0.13% 59.0900 59.5300 57.2515
Jul 11, 2022 58.9155 -2.7785 -4.50% 61.6940 62.0050 58.9050
Jul 8, 2022 61.8905 -0.6095 -0.98% 62.5000 62.5325 61.2415
Jul 7, 2022 63.1115 -1.3215 -2.05% 64.4330 64.4330 62.6865
Jul 6, 2022 64.4450 -0.8630 -1.32% 65.3080 65.8605 62.4850
Jul 5, 2022 63.0720 5.7635 10.06% 57.3085 63.6990 57.1145
Jul 4, 2022 57.4105 0.1965 0.34% 57.2140 57.8810 56.4155
Jul 1, 2022 56.4580 1.6840 3.07% 54.7740 57.4925 54.5500
Jun 30, 2022 53.4405 -0.5075 -0.94% 53.9480 55.4530 53.2415
Jun 29, 2022 55.6670 2.3060 4.32% 53.3610 55.6670 52.4555
Jun 28, 2022 54.2760 -1.6075 -2.88% 55.8835 55.8910 54.1295
Jun 27, 2022 56.0005 -0.1690 -0.30% 56.1695 56.1720 55.5350