EUR/SGD
Bán 1.38585
Chênh lệch Chênh lệch0.00064
Mua 1.38649
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 1.38485 -0.01003 -0.72% 1.39488 1.39630 1.38356
Sep 22, 2022 1.40126 0.00666 0.48% 1.39460 1.40235 1.39254
Sep 22, 2022 1.39481 0.00021 0.02% 1.39460 1.40235 1.39254
Sep 21, 2022 1.39457 -0.01133 -0.81% 1.40590 1.40725 1.39177
Sep 20, 2022 1.40586 -0.00551 -0.39% 1.41137 1.41383 1.40416
Sep 19, 2022 1.41137 0.00250 0.18% 1.40887 1.41178 1.40379
Sep 18, 2022 1.40879 0.00163 0.12% 1.40716 1.40949 1.40698
Sep 16, 2022 1.40770 0.00010 0.01% 1.40760 1.41120 1.40205
Sep 15, 2022 1.40751 0.00489 0.35% 1.40262 1.40980 1.40001
Sep 14, 2022 1.40255 -0.00040 -0.03% 1.40295 1.40629 1.39957
Sep 13, 2022 1.40287 -0.01073 -0.76% 1.41360 1.41984 1.40023
Sep 12, 2022 1.41359 0.00560 0.40% 1.40799 1.42329 1.40768
Sep 11, 2022 1.40792 -0.00220 -0.16% 1.41012 1.41097 1.40567
Sep 9, 2022 1.40462 -0.00047 -0.03% 1.40509 1.41192 1.40325
Sep 8, 2022 1.40504 0.00045 0.03% 1.40459 1.40824 1.39793
Sep 7, 2022 1.40454 0.01215 0.87% 1.39239 1.40608 1.39158
Sep 6, 2022 1.39235 -0.00264 -0.19% 1.39499 1.40149 1.38817
Sep 5, 2022 1.39489 0.00469 0.34% 1.39020 1.39570 1.38837
Sep 4, 2022 1.39015 0.00069 0.05% 1.38946 1.39214 1.38809
Sep 2, 2022 1.39508 0.00047 0.03% 1.39461 1.40376 1.39422