EUR/SGD
Bán 1.44115
Chênh lệch Chênh lệch0.00051
Mua 1.44166
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 29, 2023 1.43987 0.00069 0.05% 1.43918 1.44048 1.43909
Mar 28, 2023 1.43901 0.00126 0.09% 1.43775 1.43969 1.43514
Mar 27, 2023 1.43773 0.00271 0.19% 1.43502 1.43875 1.43297
Mar 26, 2023 1.43493 0.00150 0.10% 1.43343 1.43567 1.43287
Mar 24, 2023 1.43208 -0.00628 -0.44% 1.43836 1.43876 1.42927
Mar 23, 2023 1.43836 -0.00673 -0.47% 1.44509 1.44848 1.43263
Mar 22, 2023 1.44495 0.00472 0.33% 1.44023 1.44598 1.43750
Mar 21, 2023 1.44012 0.00667 0.47% 1.43345 1.44188 1.43299
Mar 20, 2023 1.43330 0.00170 0.12% 1.43160 1.43616 1.42752
Mar 19, 2023 1.43149 0.00090 0.06% 1.43059 1.43291 1.42869
Mar 17, 2023 1.42853 0.00012 0.01% 1.42841 1.43181 1.42505
Mar 16, 2023 1.42836 -0.00135 -0.09% 1.42971 1.43268 1.42287
Mar 15, 2023 1.42966 -0.01304 -0.90% 1.44270 1.44437 1.42136
Mar 14, 2023 1.44265 -0.00194 -0.13% 1.44459 1.44516 1.43855
Mar 13, 2023 1.44452 0.00500 0.35% 1.43952 1.44711 1.43488
Mar 12, 2023 1.43947 0.00134 0.09% 1.43813 1.44213 1.43683
Mar 10, 2023 1.43432 0.00204 0.14% 1.43228 1.44164 1.43210
Mar 9, 2023 1.43222 0.00493 0.35% 1.42729 1.43262 1.42668
Mar 8, 2023 1.42724 -0.00134 -0.09% 1.42858 1.42858 1.42526
Mar 7, 2023 1.42853 -0.00866 -0.60% 1.43719 1.43773 1.42503