EUR/SEK
Bán 10.45376
Chênh lệch Chênh lệch0.02076
Mua 10.47452
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 10.45376 0.07112 0.68% 10.38264 10.47517 10.36965
Aug 11, 2022 10.38260 0.03559 0.34% 10.34701 10.38975 10.34417
Aug 10, 2022 10.34703 -0.02926 -0.28% 10.37629 10.39511 10.33511
Aug 9, 2022 10.37642 0.03890 0.38% 10.33752 10.39319 10.33613
Aug 8, 2022 10.33752 -0.04108 -0.40% 10.37860 10.38588 10.33369
Aug 7, 2022 10.37859 0.01646 0.16% 10.36213 10.38574 10.34135
Aug 5, 2022 10.36338 0.00876 0.08% 10.35462 10.38926 10.34406
Aug 4, 2022 10.35463 -0.02112 -0.20% 10.37575 10.38763 10.33893
Aug 3, 2022 10.37589 -0.03879 -0.37% 10.41468 10.42144 10.36502
Aug 2, 2022 10.41380 0.03061 0.29% 10.38319 10.41841 10.36397
Aug 1, 2022 10.38321 0.00039 0.00% 10.38282 10.40358 10.34144
Jul 31, 2022 10.38285 0.01891 0.18% 10.36394 10.38389 10.36150
Jul 29, 2022 10.36992 -0.03137 -0.30% 10.40129 10.42052 10.35467
Jul 28, 2022 10.40129 -0.02316 -0.22% 10.42445 10.45300 10.38311
Jul 27, 2022 10.42444 -0.01505 -0.14% 10.43949 10.46245 10.40676
Jul 26, 2022 10.43949 0.02784 0.27% 10.41165 10.45258 10.40412
Jul 25, 2022 10.41165 -0.01831 -0.18% 10.42996 10.44385 10.38395
Jul 24, 2022 10.42998 0.02096 0.20% 10.40902 10.43023 10.39989
Jul 22, 2022 10.43734 0.02318 0.22% 10.41416 10.45064 10.39524
Jul 21, 2022 10.41426 -0.01481 -0.14% 10.42907 10.44104 10.39619