EUR/SEK
Bán 11.62028
Chênh lệch Chênh lệch0.00800
Mua 11.62828
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 11.67640 0.02104 0.18% 11.65536 11.67972 11.65372
May 30, 2023 11.65543 0.06411 0.55% 11.59132 11.67017 11.57565
May 29, 2023 11.59127 0.01061 0.09% 11.58066 11.61643 11.53952
May 28, 2023 11.58072 0.03430 0.30% 11.54642 11.58107 11.54642
May 26, 2023 11.58912 -0.01245 -0.11% 11.60157 11.61555 11.50944
May 25, 2023 11.60144 0.08064 0.70% 11.52080 11.61522 11.50907
May 24, 2023 11.52104 0.08652 0.76% 11.43452 11.54059 11.43166
May 23, 2023 11.43455 0.01750 0.15% 11.41705 11.45768 11.40402
May 22, 2023 11.41699 0.05303 0.47% 11.36396 11.42453 11.35778
May 21, 2023 11.36409 0.02430 0.21% 11.33979 11.37809 11.33979
May 19, 2023 11.36493 -0.01279 -0.11% 11.37772 11.39156 11.34693
May 18, 2023 11.37769 0.05836 0.52% 11.31933 11.40437 11.31652
May 17, 2023 11.31930 0.01069 0.09% 11.30861 11.34003 11.29035
May 16, 2023 11.30856 0.06160 0.55% 11.24696 11.31869 11.23622
May 15, 2023 11.24691 -0.02119 -0.19% 11.26810 11.31407 11.21372
May 14, 2023 11.26803 0.03833 0.34% 11.22970 11.27144 11.22573
May 12, 2023 11.25474 -0.01611 -0.14% 11.27085 11.28648 11.22186
May 11, 2023 11.27110 0.05157 0.46% 11.21953 11.29065 11.19807
May 10, 2023 11.21894 0.04812 0.43% 11.17082 11.23791 11.16475
May 9, 2023 11.17094 -0.01024 -0.09% 11.18118 11.19308 11.15855