EUR/CHF
Bán 0.96537
Chênh lệch Chênh lệch0.00052
Mua 0.96589
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 0.96537 -0.00620 -0.64% 0.97157 0.97198 0.96526
Aug 11, 2022 0.97157 0.00107 0.11% 0.97050 0.97301 0.96927
Aug 10, 2022 0.97050 -0.00343 -0.35% 0.97393 0.97446 0.96979
Aug 9, 2022 0.97392 0.00009 0.01% 0.97383 0.97649 0.97248
Aug 8, 2022 0.97382 -0.00477 -0.49% 0.97859 0.97913 0.97168
Aug 7, 2022 0.97858 0.00091 0.09% 0.97767 0.97919 0.97767
Aug 5, 2022 0.97905 0.00152 0.16% 0.97753 0.98000 0.97583
Aug 4, 2022 0.97753 0.00140 0.14% 0.97613 0.97960 0.97596
Aug 3, 2022 0.97613 0.00286 0.29% 0.97327 0.97812 0.97227
Aug 2, 2022 0.97323 -0.00170 -0.17% 0.97493 0.97621 0.97189
Aug 1, 2022 0.97493 0.00219 0.23% 0.97274 0.97573 0.97123
Jul 31, 2022 0.97274 0.00047 0.05% 0.97227 0.97349 0.97135
Jul 29, 2022 0.97252 -0.00012 -0.01% 0.97264 0.97517 0.96979
Jul 28, 2022 0.97264 -0.00533 -0.55% 0.97797 0.98040 0.97063
Jul 27, 2022 0.97796 0.00339 0.35% 0.97457 0.97962 0.97410
Jul 26, 2022 0.97456 -0.01107 -1.12% 0.98563 0.98645 0.97292
Jul 25, 2022 0.98568 0.00337 0.34% 0.98231 0.98814 0.98157
Jul 24, 2022 0.98231 0.00102 0.10% 0.98129 0.98321 0.98099
Jul 22, 2022 0.98117 -0.00633 -0.64% 0.98750 0.98763 0.98093
Jul 21, 2022 0.98751 -0.00149 -0.15% 0.98900 0.99487 0.98602