EUR/CHF
Bán 0.99293
Chênh lệch Chênh lệch0.00035
Mua 0.99328
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 23, 2023 0.99794 0.00173 0.17% 0.99621 0.99817 0.99613
Mar 22, 2023 0.99619 0.00337 0.34% 0.99282 0.99826 0.99252
Mar 21, 2023 0.99282 -0.00310 -0.31% 0.99592 0.99764 0.99210
Mar 20, 2023 0.99590 0.00596 0.60% 0.98994 0.99640 0.98571
Mar 19, 2023 0.98995 0.00217 0.22% 0.98778 0.99040 0.98769
Mar 17, 2023 0.98786 0.00174 0.18% 0.98612 0.99106 0.98381
Mar 16, 2023 0.98611 0.00051 0.05% 0.98560 0.98786 0.97979
Mar 15, 2023 0.98559 0.00469 0.48% 0.98090 0.98809 0.97045
Mar 14, 2023 0.98091 0.00257 0.26% 0.97834 0.98217 0.97462
Mar 13, 2023 0.97833 -0.00338 -0.34% 0.98171 0.98330 0.97124
Mar 12, 2023 0.98170 0.00153 0.16% 0.98017 0.98238 0.97864
Mar 10, 2023 0.98007 -0.00733 -0.74% 0.98740 0.98766 0.97939
Mar 9, 2023 0.98739 -0.00503 -0.51% 0.99242 0.99245 0.98615
Mar 8, 2023 0.99243 -0.00137 -0.14% 0.99380 0.99424 0.99077
Mar 7, 2023 0.99379 -0.00060 -0.06% 0.99439 0.99637 0.99074
Mar 6, 2023 0.99439 -0.00112 -0.11% 0.99551 0.99651 0.99163
Mar 5, 2023 0.99550 0.00102 0.10% 0.99448 0.99564 0.99437
Mar 3, 2023 0.99529 -0.00294 -0.29% 0.99823 0.99865 0.99457
Mar 2, 2023 0.99822 -0.00398 -0.40% 1.00220 1.00405 0.99647
Mar 1, 2023 1.00219 0.00593 0.60% 0.99626 1.00254 0.99569