EUR/TRY
Bán 17.77465
Chênh lệch Chênh lệch0.25000
Mua 18.02465
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 17.62883 -0.22102 -1.24% 17.84985 18.05519 17.61242
Sep 22, 2022 18.16242 0.24818 1.39% 17.91424 18.17914 17.86836
Sep 22, 2022 17.84915 -0.06509 -0.36% 17.91424 18.20756 17.76870
Sep 21, 2022 17.91587 -0.24499 -1.35% 18.16086 18.22203 17.87440
Sep 20, 2022 18.16100 -0.02908 -0.16% 18.19008 18.36366 18.09728
Sep 19, 2022 18.19010 -0.01043 -0.06% 18.20053 18.33406 18.11488
Sep 18, 2022 18.19892 0.05115 0.28% 18.14777 18.21087 18.14418
Sep 16, 2022 18.10951 -0.04031 -0.22% 18.14982 18.34048 18.10862
Sep 15, 2022 18.14804 0.04800 0.27% 18.10004 18.29818 18.02826
Sep 14, 2022 18.10210 0.00256 0.01% 18.09954 18.28545 18.04634
Sep 13, 2022 18.09751 -0.24700 -1.35% 18.34451 18.57031 18.02759
Sep 12, 2022 18.34439 0.09968 0.55% 18.24471 18.58729 18.23045
Sep 11, 2022 18.24829 0.07066 0.39% 18.17763 18.27313 18.16466
Sep 9, 2022 18.11755 -0.03122 -0.17% 18.14877 18.43513 18.11257
Sep 8, 2022 18.14876 0.01367 0.08% 18.13509 18.29996 18.05201
Sep 7, 2022 18.13632 0.20744 1.16% 17.92888 18.22631 17.85745
Sep 6, 2022 17.92893 -0.08531 -0.47% 18.01424 18.19563 17.88139
Sep 5, 2022 18.01412 0.06878 0.38% 17.94534 18.11534 17.87611
Sep 4, 2022 17.94535 0.03679 0.21% 17.90856 17.98043 17.89616
Sep 2, 2022 17.98516 -0.05707 -0.32% 18.04223 18.26458 17.90150