EUR/TRY
Bán 22.13879
Chênh lệch Chênh lệch0.08379
Mua 22.22258
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EUR/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 22.00293 0.01475 0.07% 21.98818 22.22058 21.84837
May 30, 2023 21.98955 0.46751 2.17% 21.52204 22.23473 21.39635
May 29, 2023 21.51930 0.15589 0.73% 21.36341 21.58305 21.29530
May 28, 2023 21.41761 0.07433 0.35% 21.34328 21.44314 21.34328
May 26, 2023 21.28459 -0.04782 -0.22% 21.33241 21.65785 21.16364
May 25, 2023 21.22091 -0.11448 -0.54% 21.33539 21.44683 21.18285
May 24, 2023 21.33543 0.03127 0.15% 21.30416 21.48875 21.19357
May 23, 2023 21.30588 -0.01980 -0.09% 21.32568 21.76414 21.14494
May 22, 2023 21.32607 -0.03048 -0.14% 21.35655 21.64414 21.24403
May 21, 2023 21.35779 0.11854 0.56% 21.23925 21.40227 21.16646
May 19, 2023 21.31392 0.08188 0.39% 21.23204 21.44221 21.16711
May 18, 2023 21.31357 -0.03690 -0.17% 21.35047 21.42282 21.16330
May 17, 2023 21.35054 -0.02967 -0.14% 21.38021 21.47329 21.06169
May 16, 2023 21.42134 0.12233 0.57% 21.29901 21.48247 21.19942
May 15, 2023 21.29910 0.16373 0.77% 21.13537 21.40427 21.12884
May 12, 2023 21.38542 0.21095 1.00% 21.17447 21.38550 21.14392
May 11, 2023 21.16259 -0.16844 -0.79% 21.33103 21.62144 21.16250
May 10, 2023 21.36319 0.06268 0.29% 21.30051 21.49858 21.26496
May 9, 2023 21.31246 -0.07612 -0.36% 21.38858 21.43386 21.13730
May 8, 2023 21.38862 0.00456 0.02% 21.38406 21.59414 21.21864