FIL/USD
Bán 4.7710
Chênh lệch Chênh lệch0.3121
Mua 5.0831
Bán 4.7710
Chênh lệch Chênh lệch0.3121
Mua 5.0831
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FIL/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 4.7983 0.2480 5.45% 4.5503 4.8554 4.5288
Jun 1, 2023 4.5494 0.0041 0.09% 4.5453 4.6050 4.4684
May 31, 2023 4.5443 -0.1269 -2.72% 4.6712 4.7324 4.4620
May 30, 2023 4.6722 0.1832 4.08% 4.4890 4.7517 4.4540
May 29, 2023 4.4871 -0.0249 -0.55% 4.5120 4.5733 4.4413
May 28, 2023 4.5129 0.1736 4.00% 4.3393 4.5582 4.3296
May 27, 2023 4.3383 0.0361 0.84% 4.3022 4.3614 4.2710
May 26, 2023 4.3012 0.0259 0.61% 4.2753 4.3192 4.2337
May 25, 2023 4.2762 -0.0424 -0.98% 4.3186 4.3330 4.2007
May 24, 2023 4.3176 -0.0594 -1.36% 4.3770 4.3847 4.2006
May 23, 2023 4.3779 0.1079 2.53% 4.2700 4.3842 4.2586
May 22, 2023 4.2691 0.0318 0.75% 4.2373 4.2968 4.1662
May 21, 2023 4.2383 -0.1313 -3.00% 4.3696 4.3860 4.2013
May 20, 2023 4.3686 0.0169 0.39% 4.3517 4.3910 4.3142
May 19, 2023 4.3527 0.0369 0.85% 4.3158 4.3697 4.2843
May 18, 2023 4.3177 -0.0798 -1.81% 4.3975 4.5061 4.2530
May 17, 2023 4.4014 0.1144 2.67% 4.2870 4.4633 4.2440
May 16, 2023 4.2860 -0.0260 -0.60% 4.3120 4.3498 4.2346
May 15, 2023 4.3129 0.0032 0.07% 4.3097 4.3966 4.2303
May 14, 2023 4.3107 0.0640 1.51% 4.2467 4.3488 4.1897