FIL/USD
Bán 4.2212
Chênh lệch Chênh lệch0.3056
Mua 4.5268
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FIL/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 4.4285 0.0206 0.47% 4.4079 4.4392 4.3846
Dec 6, 2022 4.4079 0.0571 1.31% 4.3508 4.4411 4.3323
Dec 5, 2022 4.3498 -0.0503 -1.14% 4.4001 4.4604 4.3004
Dec 4, 2022 4.3992 0.1347 3.16% 4.2645 4.4217 4.2645
Dec 3, 2022 4.2568 -0.2189 -4.89% 4.4757 4.5086 4.2336
Dec 2, 2022 4.4747 0.2411 5.69% 4.2336 4.5234 4.1938
Dec 1, 2022 4.2326 -0.0368 -0.86% 4.2694 4.3142 4.1919
Nov 30, 2022 4.2694 0.0724 1.73% 4.1970 4.3104 4.0970
Nov 29, 2022 4.1960 0.0874 2.13% 4.1086 4.2261 4.1009
Nov 28, 2022 4.1167 -0.0704 -1.68% 4.1871 4.2107 3.9953
Nov 27, 2022 4.1855 0.0459 1.11% 4.1396 4.3482 4.1396
Nov 26, 2022 4.1485 0.0145 0.35% 4.1340 4.2426 4.1125
Nov 25, 2022 4.1301 -0.0938 -2.22% 4.2239 4.2290 4.0796
Nov 24, 2022 4.2297 -0.0523 -1.22% 4.2820 4.2969 4.1871
Nov 23, 2022 4.2810 0.0416 0.98% 4.2394 4.3221 4.1958
Nov 22, 2022 4.1185 -0.0030 -0.07% 4.1215 4.1215 4.1146
Nov 21, 2022 3.8802 -0.0716 -1.81% 3.9518 3.9518 3.8801
Nov 20, 2022 3.9470 -0.2284 -5.47% 4.1754 4.1758 3.9314
Nov 19, 2022 4.1067 -0.0126 -0.31% 4.1193 4.1195 4.0960
Nov 18, 2022 4.1474 -0.0145 -0.35% 4.1619 4.1921 4.1454