FTM/USD
Bán 0.25245
Chênh lệch Chênh lệch0.00961
Mua 0.26206
Bán 0.25245
Chênh lệch Chênh lệch0.00961
Mua 0.26206
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FTM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 0.23145 -0.00817 -3.41% 0.23962 0.24257 0.22857
Nov 30, 2022 0.23972 0.02631 12.33% 0.21341 0.24978 0.21341
Nov 29, 2022 0.21331 0.01233 6.13% 0.20098 0.21817 0.19598
Nov 28, 2022 0.20078 0.01874 10.29% 0.18204 0.20373 0.17380
Nov 27, 2022 0.18213 0.00019 0.10% 0.18194 0.19068 0.18076
Nov 26, 2022 0.18204 -0.00017 -0.09% 0.18221 0.19164 0.17997
Nov 25, 2022 0.18231 0.00191 1.06% 0.18040 0.18300 0.17432
Nov 24, 2022 0.18069 -0.00023 -0.13% 0.18092 0.18591 0.17765
Nov 23, 2022 0.18072 0.00705 4.06% 0.17367 0.18139 0.17260
Nov 22, 2022 0.17357 0.00792 4.78% 0.16565 0.17376 0.16082
Nov 21, 2022 0.16574 -0.00221 -1.32% 0.16795 0.17128 0.16127
Nov 20, 2022 0.16815 -0.01201 -6.67% 0.18016 0.18409 0.16709
Nov 19, 2022 0.18026 0.00306 1.73% 0.17720 0.18065 0.17253
Nov 18, 2022 0.17730 0.00297 1.70% 0.17433 0.17916 0.17302
Nov 17, 2022 0.17442 -0.00374 -2.10% 0.17816 0.18012 0.17191
Nov 16, 2022 0.17806 -0.00587 -3.19% 0.18393 0.19610 0.17528
Nov 15, 2022 0.18403 0.00626 3.52% 0.17777 0.19127 0.17591
Nov 14, 2022 0.17787 0.00120 0.68% 0.17667 0.18200 0.16548
Nov 13, 2022 0.17687 -0.00377 -2.09% 0.18064 0.18662 0.17307
Nov 12, 2022 0.18044 -0.01334 -6.88% 0.19378 0.19400 0.17878