FTM/USD
Bán 0.29682
Chênh lệch Chênh lệch0.00033
Mua 0.29715

Giá Fantom to US Dollar - biểu đồ FTM/USD

Bán 0.29682
Chênh lệch Chênh lệch0.00033
Mua 0.29715
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FTM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.28808 -0.00381 -1.31% 0.29189 0.29290 0.28570
Jun 7, 2023 0.29189 -0.01300 -4.26% 0.30489 0.30640 0.28760
Jun 6, 2023 0.30479 0.01356 4.66% 0.29123 0.30935 0.28592
Jun 5, 2023 0.29103 -0.03534 -10.83% 0.32637 0.33106 0.27989
Jun 4, 2023 0.32647 0.00593 1.85% 0.32054 0.33336 0.31724
Jun 3, 2023 0.32074 -0.00195 -0.60% 0.32269 0.32675 0.31716
Jun 2, 2023 0.32279 0.01143 3.67% 0.31136 0.32535 0.30694
Jun 1, 2023 0.31126 -0.00105 -0.34% 0.31231 0.31713 0.30598
May 31, 2023 0.31221 -0.01580 -4.82% 0.32801 0.33091 0.30740
May 30, 2023 0.32791 -0.00500 -1.50% 0.33291 0.33496 0.32263
May 29, 2023 0.33281 -0.01555 -4.46% 0.34836 0.35097 0.33061
May 28, 2023 0.34816 0.01775 5.37% 0.33041 0.35263 0.32901
May 27, 2023 0.33051 0.00222 0.68% 0.32829 0.33167 0.32517
May 26, 2023 0.32819 -0.00287 -0.87% 0.33106 0.33534 0.32686
May 25, 2023 0.33096 0.00153 0.46% 0.32943 0.33611 0.31785
May 24, 2023 0.32933 -0.03472 -9.54% 0.36405 0.36445 0.32454
May 23, 2023 0.36415 0.00365 1.01% 0.36050 0.37339 0.35741
May 22, 2023 0.36040 -0.00071 -0.20% 0.36111 0.36430 0.35338
May 21, 2023 0.36121 -0.01385 -3.69% 0.37506 0.37636 0.35750
May 20, 2023 0.37496 0.00424 1.14% 0.37072 0.37586 0.36626