FTM/USDT
Bán 0.22978
Chênh lệch Chênh lệch0.00854
Mua 0.23832
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FTM/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 0.23990 -0.00226 -0.93% 0.24216 0.24373 0.23941
Dec 6, 2022 0.24206 -0.00540 -2.18% 0.24746 0.25708 0.23793
Dec 5, 2022 0.24726 0.00992 4.18% 0.23734 0.25394 0.23607
Dec 4, 2022 0.23725 0.00482 2.07% 0.23243 0.23999 0.23096
Dec 3, 2022 0.23253 -0.00864 -3.58% 0.24117 0.25306 0.23214
Dec 2, 2022 0.24108 -0.00923 -3.69% 0.25031 0.25060 0.23587
Dec 1, 2022 0.25001 0.01011 4.21% 0.23990 0.25649 0.22841
Nov 30, 2022 0.23980 0.02622 12.28% 0.21358 0.24991 0.21358
Nov 29, 2022 0.21348 0.01227 6.10% 0.20121 0.21839 0.19620
Nov 28, 2022 0.20101 0.01876 10.29% 0.18225 0.20395 0.17400
Nov 27, 2022 0.18235 0.00019 0.10% 0.18216 0.19089 0.18098
Nov 26, 2022 0.18225 -0.00020 -0.11% 0.18245 0.19188 0.18019
Nov 25, 2022 0.18255 0.00177 0.98% 0.18078 0.18324 0.17459
Nov 24, 2022 0.18098 -0.00029 -0.16% 0.18127 0.18628 0.17793
Nov 23, 2022 0.18107 0.00707 4.06% 0.17400 0.18176 0.17292
Nov 22, 2022 0.17391 0.00796 4.80% 0.16595 0.17410 0.16114
Nov 21, 2022 0.16605 -0.00226 -1.34% 0.16831 0.17165 0.16153
Nov 20, 2022 0.16851 -0.01198 -6.64% 0.18049 0.18441 0.16743
Nov 19, 2022 0.18058 0.00304 1.71% 0.17754 0.18098 0.17283
Nov 18, 2022 0.17764 0.00305 1.75% 0.17459 0.17941 0.17332