FTM/USDT
Bán 0.32047
Chênh lệch Chênh lệch0.00076
Mua 0.32123
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FTM/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 0.31728 0.00610 1.96% 0.31118 0.31738 0.30679
Jun 1, 2023 0.31108 -0.00100 -0.32% 0.31208 0.31698 0.30579
May 31, 2023 0.31198 -0.01579 -4.82% 0.32777 0.33066 0.30719
May 30, 2023 0.32767 -0.00499 -1.50% 0.33266 0.33466 0.32247
May 29, 2023 0.33256 -0.01549 -4.45% 0.34805 0.35064 0.33036
May 28, 2023 0.34785 0.01779 5.39% 0.33006 0.35234 0.32867
May 27, 2023 0.33016 0.00219 0.67% 0.32797 0.33136 0.32487
May 26, 2023 0.32787 -0.00299 -0.90% 0.33086 0.33506 0.32667
May 25, 2023 0.33076 0.00149 0.45% 0.32927 0.33596 0.31768
May 24, 2023 0.32917 -0.03466 -9.53% 0.36383 0.36423 0.32437
May 23, 2023 0.36393 0.00370 1.03% 0.36023 0.37312 0.35714
May 22, 2023 0.36013 -0.00070 -0.19% 0.36083 0.36403 0.35314
May 21, 2023 0.36093 -0.01379 -3.68% 0.37472 0.37602 0.35724
May 20, 2023 0.37462 0.00420 1.13% 0.37042 0.37552 0.36593
May 19, 2023 0.37052 0.00010 0.03% 0.37042 0.37372 0.36473
May 18, 2023 0.37032 -0.01709 -4.41% 0.38741 0.38901 0.36433
May 17, 2023 0.38731 0.00839 2.21% 0.37892 0.39370 0.37052
May 16, 2023 0.37902 -0.00319 -0.83% 0.38221 0.38551 0.37322
May 15, 2023 0.38231 0.01298 3.51% 0.36933 0.39380 0.36193
May 14, 2023 0.36953 0.00560 1.54% 0.36393 0.37542 0.35904