Chúng tôi tin rằng chuyển động và giao dịch liền mạch giữa tiền fiat, tiền điện tử, cổ phiếu được token hóa, hàng hóa và chỉ số sẽ xác định sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới của các khoản đầu tư tiền điện tử được dân chủ hóa.

Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch với ứng dụng giao dịch tiền tệ chính thức trong tầm tay của bạn. Tất cả các chức năng bạn cần để giao dịch trên thị trường tài chính token hóa hàng đầu thế giới đều có ở đây cho bạn. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn cần.

Trong bài học này bạn sẽ học:

  1. Tài sản token hóa là gì?
  2. Giao dịch tài sản token hóa hoạt động như thế nào?
  3. Mẹo giao dịch tài sản token hóa.
  4. Những ưu điểm của giao dịch tài sản token hóa