GRT/BTC
Bán 0.00000371
Chênh lệch Chênh lệch0.00000008
Mua 0.00000379
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GRT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.00000372 0.00000002 0.54% 0.00000370 0.00000372 0.00000366
Dec 4, 2022 0.00000369 0.00000001 0.27% 0.00000368 0.00000375 0.00000366
Dec 3, 2022 0.00000368 -0.00000007 -1.87% 0.00000375 0.00000384 0.00000366
Dec 2, 2022 0.00000375 0.00000000 0.00% 0.00000375 0.00000380 0.00000368
Dec 1, 2022 0.00000375 0.00000002 0.54% 0.00000373 0.00000378 0.00000366
Nov 30, 2022 0.00000372 -0.00000005 -1.33% 0.00000377 0.00000381 0.00000361
Nov 29, 2022 0.00000377 -0.00000003 -0.79% 0.00000380 0.00000385 0.00000372
Nov 28, 2022 0.00000379 0.00000001 0.26% 0.00000378 0.00000380 0.00000362
Nov 27, 2022 0.00000378 -0.00000001 -0.26% 0.00000379 0.00000398 0.00000376
Nov 26, 2022 0.00000378 0.00000004 1.07% 0.00000374 0.00000392 0.00000373
Nov 25, 2022 0.00000373 0.00000003 0.81% 0.00000370 0.00000388 0.00000359
Nov 24, 2022 0.00000372 0.00000002 0.54% 0.00000370 0.00000376 0.00000354
Nov 23, 2022 0.00000370 0.00000034 10.12% 0.00000336 0.00000434 0.00000331
Nov 22, 2022 0.00000335 -0.00000002 -0.59% 0.00000337 0.00000340 0.00000319
Nov 21, 2022 0.00000337 -0.00000008 -2.32% 0.00000345 0.00000349 0.00000329
Nov 20, 2022 0.00000345 -0.00000010 -2.82% 0.00000355 0.00000359 0.00000343
Nov 19, 2022 0.00000355 -0.00000003 -0.84% 0.00000358 0.00000358 0.00000347
Nov 18, 2022 0.00000358 0.00000000 0.00% 0.00000358 0.00000361 0.00000354
Nov 17, 2022 0.00000358 -0.00000007 -1.92% 0.00000365 0.00000368 0.00000357
Nov 16, 2022 0.00000366 -0.00000010 -2.66% 0.00000376 0.00000381 0.00000365