GRT/BTC
Bán 0.00000471
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000478

Giá The Graph to Bitcoin - biểu đồ GRT/BTC

GRT/BTC 0.00000478
GRT/USD 0.1287 GRT/USDT 0.1286 BTC/BYN 79789.05 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27061.70 BTC/CRC - BTC/CZK 600189.82 BTC/SGD 36713.46 BTC/SEK 293725.65 BTC/CAD 36521.28 BTC/CHF 24723.00 BTC/AUD 41170.59 BTC/BGN - BTC/GBP 21866.15 BTC/TRY 573991.94 BTC/DKK 189158.21 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25285.00 BTC/USD 27069.05 BTC/ZAR 531004.31 BTC/HUF 9401357.44 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44883.23 BTC/NOK 299850.95 BTC/MXN 477390.01 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011336 BCH/BTC 0.00426 BAL/BTC 0.000194 BTG/BTC 0.0004626 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003174 CAKE/BTC 0.0000647 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009915 QNT/BTC 0.0042944 ADA/BTC 0.00001404 STEEM/BTC 0.00000689 TRX/BTC 0.00000305 ETH/BTC 0.07005 ETC/BTC 0.0006737 EOS/BTC 0.00003414 SHIB/BTC 0.000000000321 STORJ/BTC 0.00001113 XRP/BTC 0.00001931 XEM/BTC 0.00000125 NEO/BTC 0.000388 LTC/BTC 0.00353 MKR/BTC 0.02496 DOGE/BTC 0.00000269 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001229 REN/BTC 0.00000283 CHZ/BTC 0.00000381 1INCH/BTC 0.00001393 SRM/BTC 0.00000270 LRC/BTC 0.00001030 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00029123 QNT/BTC 0.0042966 CVC/BTC 0.00000321 COTI/BTC 0.00000252 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000118465 SAND/BTC 0.0000213343 MATIC/BTC 0.0000333762 TWT/BTC 0.0000398290 AVAX/BTC 0.0005405 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007729 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000398490 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00000471
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000478
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GRT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 3, 2023 0.00000475 0.00000002 0.42% 0.00000473 0.00000478 0.00000469
Jun 2, 2023 0.00000472 -0.00000002 -0.42% 0.00000474 0.00000486 0.00000458
Jun 1, 2023 0.00000474 -0.00000012 -2.47% 0.00000486 0.00000557 0.00000469
May 31, 2023 0.00000486 0.00000015 3.18% 0.00000471 0.00000503 0.00000468
May 30, 2023 0.00000472 0.00000021 4.66% 0.00000451 0.00000474 0.00000446
May 29, 2023 0.00000452 0.00000014 3.20% 0.00000438 0.00000465 0.00000433
May 28, 2023 0.00000438 -0.00000001 -0.23% 0.00000439 0.00000449 0.00000431
May 27, 2023 0.00000438 0.00000008 1.86% 0.00000430 0.00000445 0.00000429
May 26, 2023 0.00000430 -0.00000004 -0.92% 0.00000434 0.00000435 0.00000429
May 25, 2023 0.00000434 -0.00000003 -0.69% 0.00000437 0.00000441 0.00000430
May 24, 2023 0.00000438 -0.00000006 -1.35% 0.00000444 0.00000444 0.00000423
May 23, 2023 0.00000443 0.00000005 1.14% 0.00000438 0.00000447 0.00000435
May 22, 2023 0.00000437 0.00000000 0.00% 0.00000437 0.00000443 0.00000431
May 21, 2023 0.00000437 -0.00000006 -1.35% 0.00000443 0.00000444 0.00000431
May 20, 2023 0.00000443 -0.00000013 -2.85% 0.00000456 0.00000457 0.00000442
May 19, 2023 0.00000457 0.00000011 2.47% 0.00000446 0.00000469 0.00000441
May 18, 2023 0.00000446 -0.00000003 -0.67% 0.00000449 0.00000453 0.00000440
May 17, 2023 0.00000450 -0.00000002 -0.44% 0.00000452 0.00000460 0.00000444
May 16, 2023 0.00000452 -0.00000005 -1.09% 0.00000457 0.00000459 0.00000442
May 15, 2023 0.00000457 0.00000027 6.28% 0.00000430 0.00000477 0.00000426