GRT/USD
Bán 0.0640
Chênh lệch Chênh lệch0.0005
Mua 0.0645
Bán 0.0640
Chênh lệch Chênh lệch0.0005
Mua 0.0645
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GRT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.0645 0.0007 1.10% 0.0638 0.0646 0.0635
Dec 4, 2022 0.0637 0.0010 1.59% 0.0627 0.0642 0.0626
Dec 3, 2022 0.0626 -0.0021 -3.25% 0.0647 0.0660 0.0624
Dec 2, 2022 0.0647 0.0006 0.94% 0.0641 0.0650 0.0626
Dec 1, 2022 0.0642 -0.0003 -0.47% 0.0645 0.0650 0.0627
Nov 30, 2022 0.0644 0.0020 3.21% 0.0624 0.0648 0.0610
Nov 29, 2022 0.0624 0.0005 0.81% 0.0619 0.0636 0.0611
Nov 28, 2022 0.0620 -0.0005 -0.80% 0.0625 0.0631 0.0586
Nov 27, 2022 0.0625 -0.0003 -0.48% 0.0628 0.0663 0.0623
Nov 26, 2022 0.0627 0.0005 0.80% 0.0622 0.0657 0.0618
Nov 25, 2022 0.0622 0.0002 0.32% 0.0620 0.0645 0.0595
Nov 24, 2022 0.0622 0.0003 0.48% 0.0619 0.0632 0.0590
Nov 23, 2022 0.0619 0.0071 12.96% 0.0548 0.0719 0.0542
Nov 22, 2022 0.0548 0.0012 2.24% 0.0536 0.0552 0.0514
Nov 21, 2022 0.0536 -0.0030 -5.30% 0.0566 0.0571 0.0520
Nov 20, 2022 0.0566 -0.0031 -5.19% 0.0597 0.0604 0.0562
Nov 19, 2022 0.0597 -0.0005 -0.83% 0.0602 0.0603 0.0580
Nov 18, 2022 0.0602 -0.0001 -0.17% 0.0603 0.0615 0.0594
Nov 17, 2022 0.0602 -0.0012 -1.95% 0.0614 0.0619 0.0593
Nov 16, 2022 0.0614 -0.0024 -3.76% 0.0638 0.0649 0.0603