GRT/USDT
Bán 0.0676
Chênh lệch Chênh lệch0.0005
Mua 0.0681
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GRT/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 10, 2022 0.0679 0.0028 4.30% 0.0651 0.0679 0.0649
Dec 9, 2022 0.0651 0.0017 2.68% 0.0634 0.0700 0.0628
Dec 8, 2022 0.0633 0.0020 3.26% 0.0613 0.0636 0.0609
Dec 7, 2022 0.0613 -0.0027 -4.22% 0.0640 0.0641 0.0604
Dec 6, 2022 0.0639 0.0002 0.31% 0.0637 0.0646 0.0628
Dec 5, 2022 0.0638 0.0001 0.16% 0.0637 0.0654 0.0628
Dec 4, 2022 0.0636 0.0010 1.60% 0.0626 0.0641 0.0625
Dec 3, 2022 0.0625 -0.0021 -3.25% 0.0646 0.0659 0.0623
Dec 2, 2022 0.0646 0.0006 0.94% 0.0640 0.0650 0.0625
Dec 1, 2022 0.0641 -0.0003 -0.47% 0.0644 0.0649 0.0626
Nov 30, 2022 0.0643 0.0019 3.04% 0.0624 0.0647 0.0610
Nov 29, 2022 0.0624 0.0005 0.81% 0.0619 0.0636 0.0611
Nov 28, 2022 0.0620 -0.0005 -0.80% 0.0625 0.0631 0.0586
Nov 27, 2022 0.0625 -0.0003 -0.48% 0.0628 0.0663 0.0623
Nov 26, 2022 0.0627 0.0005 0.80% 0.0622 0.0657 0.0618
Nov 25, 2022 0.0622 0.0003 0.48% 0.0619 0.0645 0.0595
Nov 24, 2022 0.0622 0.0003 0.48% 0.0619 0.0632 0.0590
Nov 23, 2022 0.0619 0.0071 12.96% 0.0548 0.0719 0.0542
Nov 22, 2022 0.0548 0.0012 2.24% 0.0536 0.0552 0.0514
Nov 21, 2022 0.0536 -0.0030 -5.30% 0.0566 0.0571 0.0519