Tên
Giá bán
Chênh lệch
Thay đổi
DOGE/USD
0.13723
0.00098
-5.120%
Bitcoin / USD
35760.35
0.10
-2.460%
Ethereum / USD
2501.72
0.02
-4.600%
Litecoin / USD
108.93
0.14
-5.330%
ANT/USD
4.7544
0.0325
-9.300%
Từ điển giao dịch