HKD/MXN
Bán 2.34743
Chênh lệch Chênh lệch0.00303
Mua 2.35046
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HKD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 24, 2023 2.34743 -0.01905 -0.80% 2.36648 2.39407 2.34538
Mar 23, 2023 2.36646 -0.00275 -0.12% 2.36921 2.37656 2.34988
Mar 22, 2023 2.36924 -0.00186 -0.08% 2.37110 2.37769 2.34176
Mar 21, 2023 2.37122 -0.02752 -1.15% 2.39874 2.40719 2.36813
Mar 20, 2023 2.39874 -0.00202 -0.08% 2.40076 2.45038 2.39430
Mar 19, 2023 2.40078 -0.00137 -0.06% 2.40215 2.40320 2.39481
Mar 17, 2023 2.40724 0.01603 0.67% 2.39121 2.41834 2.37359
Mar 16, 2023 2.39118 -0.02964 -1.22% 2.42082 2.44301 2.38098
Mar 15, 2023 2.42082 0.04990 2.10% 2.37092 2.43163 2.36907
Mar 14, 2023 2.37093 -0.04372 -1.81% 2.41465 2.44043 2.36372
Mar 13, 2023 2.41465 0.08013 3.43% 2.33452 2.44523 2.32469
Mar 12, 2023 2.33452 -0.00441 -0.19% 2.33893 2.35305 2.33108
Mar 10, 2023 2.35475 0.01965 0.84% 2.33510 2.36846 2.32700
Mar 9, 2023 2.33510 0.04587 2.00% 2.28923 2.34833 2.27944
Mar 8, 2023 2.28923 -0.01783 -0.77% 2.30706 2.30861 2.28014
Mar 7, 2023 2.30699 0.01393 0.61% 2.29306 2.31540 2.28849
Mar 6, 2023 2.29303 0.00290 0.13% 2.29013 2.29764 2.28616
Mar 5, 2023 2.29014 0.00413 0.18% 2.28601 2.29022 2.28486
Mar 3, 2023 2.28633 -0.02141 -0.93% 2.30774 2.30780 2.28597
Mar 2, 2023 2.30771 -0.00012 -0.01% 2.30783 2.31725 2.30448