HKD/MXN
Bán 2.55000
Chênh lệch Chênh lệch0.00122
Mua 2.55122
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HKD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 2.53947 0.00140 0.06% 2.53807 2.54328 2.53737
Aug 16, 2022 2.53805 0.00948 0.37% 2.52857 2.54684 2.52704
Aug 15, 2022 2.52854 -0.00429 -0.17% 2.53283 2.55252 2.52722
Aug 14, 2022 2.53279 0.00718 0.28% 2.52561 2.53307 2.52550
Aug 12, 2022 2.53095 -0.01199 -0.47% 2.54294 2.54761 2.52728
Aug 11, 2022 2.54294 -0.00903 -0.35% 2.55197 2.55472 2.53661
Aug 10, 2022 2.55197 -0.02735 -1.06% 2.57932 2.58340 2.53707
Aug 9, 2022 2.57931 -0.00026 -0.01% 2.57957 2.58601 2.57272
Aug 8, 2022 2.57958 -0.02147 -0.83% 2.60105 2.60319 2.57805
Aug 7, 2022 2.60106 0.00633 0.24% 2.59473 2.60282 2.59473
Aug 5, 2022 2.60111 0.01231 0.48% 2.58880 2.60980 2.58759
Aug 4, 2022 2.58881 -0.02203 -0.84% 2.61084 2.61111 2.58417
Aug 3, 2022 2.61085 -0.03956 -1.49% 2.65041 2.65179 2.60155
Aug 2, 2022 2.65061 0.05294 2.04% 2.59767 2.65270 2.59756
Aug 1, 2022 2.59767 0.00120 0.05% 2.59647 2.60158 2.57781
Jul 31, 2022 2.59648 0.00555 0.21% 2.59093 2.59751 2.58896
Jul 29, 2022 2.59173 0.00712 0.28% 2.58461 2.60065 2.57358
Jul 28, 2022 2.58459 -0.01221 -0.47% 2.59680 2.60478 2.58080
Jul 27, 2022 2.59680 -0.00998 -0.38% 2.60678 2.62042 2.58602
Jul 26, 2022 2.60677 0.00148 0.06% 2.60529 2.61616 2.60000